Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

wtorek, 15 października 2019

Pasowanie przedszkolaków w nowych oddziałach przedszkolnych

Przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Królowej Jadwigi w Myślenicach powstały dwa oddziały przedszkolne, do których uczęszcza 37 dzieci z Gminy Myślenice, a wcześniej nie było dla nich miejsca w gminnych Przedszkolach Samorządowych.

Pomysł stworzenia nowych miejsc w przedszkolach samorządowych powstał z inicjatywy burmistrza Jarosława Szlachetki, a Rada Miejska jeszcze w kwietniu bieżącego roku jednogłośnie przyjęła projekt uchwały o utworzeniu dodatkowych oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 4 na Zarabiu.

Po przeprowadzonym naborze dodatkowym do oddziałów przedszkolnych zgłosiło się 37 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, które rozpoczęły edukację przedszkolną od września 2019 roku. Gmina Myślenice na dostosowanie budynku do przyjęcia przedszkolaków zainwestowała 15 685 zł na zakup wyposażenia oraz 21 500 zł na remont pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4. Obecnie na potrzeby funkcjonowania dwóch oddziałów przedszkolnych Gmina Myślenice stworzyła 3,5 etatu dla pracowników pedagogicznych oraz 2,5 etatu dla pracowników obsługi przedszkola.

W poniedziałek 14 października w nowych oddziałach przy Szkole Podstawowej Nr 4 odbyło się pasowanie przedszkolaków z udziałem burmistrza Jarosława Szlachetki oraz dyrekcji szkoły Ewy Leśniak wraz z wicedyrektorem Stanisławem Stożkiem.