Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

środa, 22 stycznia 2020

Program "Szkolny Klub Sportowy" w Gminie Myślenice

Rusza kolejna edycja Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Deklarację udziału w programie zgłosiło 13 szkół podstawowych w Naszej Gminie.

W okresie od 15 stycznia do 26 czerwca oraz od 1 września do 12 grudnia 2020 r. dzieci i młodzież będą uczestniczyć, pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole w dodatkowych zajęciach sportowych, w wymiarze jednej godziny zegarowej 2 razy w tygodniu. Łącznie zostanie zrealizowanych 70 jednostek sportowych dla każdej grupy ćwiczebnej. Program wspiera i finansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Operatorem programu jest Małopolski Szkolny Związek Sportowy w Krakowie.

W tegorocznej edycji programu 13 szkół podstawowych w Gminie Myślenice zadeklarowało prowadzenie zajęć sportowych w 19 grupach ćwiczebnych takich jak w formie ogólnorozwojowych gier zespołowych, zajęć tanecznych, zajęć z piłki nożnej, z siatkówki czy strzelectwa sportowego w grupach liczących od 15 do 25 osób. Łącznie w zajęciach uczestniczyć będzie około 316 uczniów.

Program jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, część kosztów realizacji programu, w wysokości 160,00 zł za każdą grupę ćwiczebną, pokrywa Gmina Myślenice jako wkład własny. Każda szkoła podstawowa zapewnia również nieodpłatne udostępnienie obiektów i sprzętu sportowego na rzecz realizacji programu.