Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

czwartek, 19 września 2019

Świetlice wznawiają swoją działalność

Z inicjatywy burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu powstał program, dzięki któremu można było się starać o dofinansowanie na prowadzenie świetlic poprzez organizację działań i zajęć tworzących alternatywne formy spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie wsi w Gminie Myślenice.

- Łącznie w tym roku z dofinansowania skorzystało sześć organizacji z terenów wiejskich, a niektóre składały wnioski zarówno na organizację czasu świetlicowego dla dzieci w okresie marzec-czerwiec jak również teraz na czas od września do grudnia. Gmina Myślenice przeznaczyła na ten program w tym roku prawie 140 tys. zł z miejskiego budżetu. Organizacja zajęć świetlicowych to alternatywa dla dzieci, których rodzice są czynni zawodowo w godzinach popołudniowych – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W ostatnim naborze na prowadzenie świetlicy fundusze pozyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Drogini, która dzięki dotacji w wysokości 30 tys. zł organizuje klub środowiskowy dla dzieci i młodzieży. Świetlica jest czynna w budynku OSP Droginia od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-18:00, a uczestnicy mogą korzystać z gier planszowych, bilarda, tenisa stołowego, gier komputerowych czy też zajęć o tematyce plastycznej, muzycznej, edukacyjnej lub sportowej.

Dofinansowanie na organizację czasu wolnego dla dzieci w końcówce bieżącego roku otrzymał także LKS Staw Polanka. Projekt „Cudze chwalicie, swego nie znacie” ma na celu stworzenie koła zainteresowań i stworzenie alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich zamieszkałych w miejscowości Polanka. Zadanie, które otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł ma w planie między innymi organizację wyjazdów dla uczestników śladami Jana Pawła II, do Krakowa, szlakiem Orlich Gniazd, na Zamek w Nidzicy, czy też do Doliny Chochołowskiej. Organizację czasu dla dzieci organizuje klub Staw Polanka w ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową w Polance.

Środki z konkursu Wydziału Edukacji Kultury i Sportu trafiły również do Stowarzyszenia Moc Różnych Razem w Krzywaczce, którzy prowadzą innowacyjny program profilaktyczny dla około dziesięciu nastolatków ze wsi Bęczarka i Głogoczów. Prowadzone warsztaty propagują proekologiczny styl życia, polegają na dialogu dotyczącym społeczeństwa i rozwiązywania otaczających nas problemów. Wysokość dofinansowania wynosi 5 892 zł.

Czwartą świetlicą działającą w ramach przedmiotowego konkursu w okresie wrzesień – grudzień 2019 jest klub środowiskowy przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie. Dotacja w wysokości 25 668 zł pozwoli na organizację świetlicy w budynkach remizy w Porębie, a uczestnicy od poniedziałku do piątku korzystać mogą z zajęć relaksacyjnych, gier i zabaw integracyjnych, zajęć artystycznych, plastycznych, technicznych i muzycznych oraz mogą liczyć na pomoc w nauce i rozwiązywaniu problemów edukacyjnych. Prowadzone zajęcia świetlicowe mają w swojej ofercie także zajęcia ruchowe, sportowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe i gry oraz zabawy na świeżym powietrzu. W ramach zajęć świetlicowych odbędą się też przygotowania do wydarzeń patriotycznych oraz świątecznych w miejscowości Poręba.

W okresie od marca do sierpnia zajęcia świetlicowe organizowały ponadto Uczniowski Klub Sportowy Champion w Drogini oraz Stowarzyszenie „Nasza Zasań w Zasani.