Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Oświata

wtorek, 17 września 2019

Ogłoszenie: KS Dalin - wyjazd na Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów Sumo

Zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez Klub Sportowy Dalin Myślenice, ul. Zdrojowa 7a –  z siedzibą w Myślenicach, ul. Jordana 3 na realizację zadania publicznego pt. „Wyjazd na Mistrzostwa Europy Juniorów i Kadetów Sumo – Szigetszentmiklos (Węgry) 26-29.09.2019”.

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres tut. Urzędu na adres e-mail: info@myslenice.pl

Do pobrania:

- Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice
Oferta – KS Dalin Myślenice
Formularz zgłoszenia uwag