LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 16 marca 2022

PESEL для українців - od 16 marca w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice

PESEL для українців – від 16 березня в міській і районній Адміністрації Мишленице.

Починаючи із середи ( 16 березня) громадяни України, які після 24 лютого втекли від війни до Польщі, зможуть подати документи на оформлення номеру PESEL. Ця послуга також доступна в мишленіцкім муніципалітеті, а працівники муніципалітету будуть у розпорядженні для біженців в спеціально виділений час – з понеділка по четвер 15:30-18:00 і в п’ятницю 14:00-18:00.

На сайті міської Адміністрації опубліковані форми із заявами на отримання номеру PESEL для громадян України, які оформлюються відповідно до спеціальної процедури, без необхідності вказувати правові підстави для отримання номеру PESEL.

Міська і районна Адміністрації Мишленице надає:

-допомогу при оформленні документів
-допомогу перекладача

Які документи потрібні громадянам України для оформлення номеру PESEL?

(один із нижче зазначених)

- паспорт біометричний або звичайний

- Карта Поляка

- інший документ із фото (також приймаються недійсний)

- для неповнолітніх – свідоцтво про народження

- у випадку відсутності жодного із вище зазначених документів, громадянин України може подати заяву без документів під свою кримінальну відповідальність.

Зверніть увагу: копії вище зазначених документів зберігаються разом із заявою про надання номеру PESEL.

Громадяни України, які звертаються за оформленням номеру PESEL можуть це зробити виключно за попереднім записом на сайті міської і районної Адміністрації Мишленице в меню електронний запис на візит з правої сторони сторінки або на сторінці https://rezerwacja.myslenice.pl/ або за телефоном: 12 639 23 40.

Наявність номеру PESEL дозволить біженцям зокрема користуватись послугами з охорони здоров’я, соціальної допомоги або відкриття бізнесу в Польщі. У той же час він дозволяє отримати profil zaufany, що дозволяє вирішувати більшість формальних справ через Інтернет.

Хто може отримати номер PESEL?

Кожний, хто:

-приїхав в Польщу з України у зв’язку із військовими діями починаючи з 24 лютого 2022 року
-звернеться (подає заяву) до будь-якої муніципальної адміністрації

Місце подачі документів:

Мишленице, Ринек 8/9 (вхід з вулиці Йордана)

Блок С – 1 поверх зала надання послуг клієнтам, вікно № 5-7

Тел.: 12 63-92-340, 12 63-92-341, 12 63-92-385

Режим роботи:

Понеділок-четвер 07:30 – 15.30

П’ятниця 07:30 – 14:00


 

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

-Роздрукована паперова заява про надання номеру PESEL заповнена особою, яка подає заяву та подає заяву особисто у вікні 5-7 в залі обслуговування клієнтів. Заява має бути розбірливо підписана.

-Особа, яка подає заявку на отримання номера PESEL, як описано вище. повинна мати документ, на підставі якого вона перетнула кордон (біометричний паспорт, внутрішній паспорт України, свідоцтво про народження, якщо йдеться про дітей).

-Фото особи, яка подає заяву на отримання номера PESEL 

ОПЛАТА:

-Оформлення номеру PESEL є безкоштовним

ЗВЕРНІСТЬ УВАГУ:

-При подачі документів у особи, яка подає документи беруть відбитки пальців. Це не стосується дітей до 12 років

-За дитину документи може подати один із батьків, опікун або особа, яка фактично опікується дитиною

-При подачі заяви необхідно вказати свою електронну адресу і номер телефону, а також згоду на створення profil zaufany. Profil zaufany полегшує виконання різних формальностей онлайн (напр. оформлення грошової допомоги)

ДОДАТКІ:


Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego uciekli przed wojną do Polski, będą mogli składać wnioski o nadanie numeru PESEL. Taka możliwość istnieje również w myślenickim magistracie, a urzędnicy będą do dyspozycji uchodźców w specjalnych godzinach - od poniedziałku do czwartku 15:30-18:00 oraz w piątki 14:00-18:00.

Na stronach Urzędu Miasta zostały opublikowane karty wraz z wnioskiem dotyczące specjalnego trybu nadawania numeru PESEL na wniosek obywatela Ukrainy, bez konieczności wskazywania podstawy prawnej jego uzyskania. 

Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach zapewnia:
- pomoc przy wyrobieniu dokumentu
- pomoc tłumacza

Jaki dokument powinien mieć ze sobą obywatel Ukrainy, aby wyrobić dokument z nr PESEL?
(Jeden z niżej wymienionych)
- Paszport biometryczny lub zwykły
- Kartę Polaka
- Inny dokument ze zdjęciem (także jeśli jest nieważny)
- Małoletni - akty urodzenia
- W przypadku braku jednego z wyżej wymienionych dokumentów, obywatel Ukrainy może złożyć oświadczenie do wniosku pod odpowiedzialnością karną
Uwaga: kopie ww. dokumentów przechowywane są w gminie razem z wnioskiem o nadanie numeru PESEL

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL mogą załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty: przez internet/strona Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w prawym menu elektroniczna rezerwacja wizyt lub stronę: https://rezerwacja.myslenice.pl/ lub rejestracji telefonicznej pod numerem: 12 639 23 40

Posiadanie numeru PESEL umożliwi uchodźcom skorzystanie m.in. z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, czy założenia firmy w Polsce. Jednocześnie można dzięki niemu uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

Kto może uzyskać PESEL?

Każdy, kto:

  • przybył w okresie od 24 lutego 2022 r. do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi,
  • zgłosi się (złoży wniosek) do dowolnego urzędu gminy.

Miejsce załatwienia sprawy:

Myślenice, Rynek 8/9 (wejście od ulicy Jordana)
Blok C- parter Sala Obsługi Klienta, stanowisko nr 5-7
Tel. 12 63-92-340, 12 63-92-341, 12 63-92-385

Godziny pracy:

Poniedziałek - czwartek 15.30 – 18.00
Piątek 14.00 – 18.00


I. WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Papierowy wniosek o nadanie numeru PESEL wypełnia osoba, która ubiega się o jego nadanie i składa go osobiście na stanowisku 5-7 na Sali Obsługi Klienta. Wniosek musi być czytelnie podpisany.
  • Osoba ubiegająca się o nadanie numeru PESEL w trybie jw. musi mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyła granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku dzieci).
  • Fotografia osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 

II. OPŁATY:

  • Wniosek o wydanie Nr PESEL nie podlega opłacie

III. UWAGI:

  • Podczas składania wniosku od osoby pobiera się odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
  • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
  • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

ZAŁĄCZNIKI: