Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 19 listopada 2018

Doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” 

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?
Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować
Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki)
Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę.

Kim jest osoba pracująca?
Jeżeli:
jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
jesteś rolnikiem,
To jesteś osobą pracującą.

Na co możesz otrzymać dofinansowanie?
W ramach projektu Kierunek Kariera możesz otrzymać 180 bonów o wartości 2700 zł z 87% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia i kursy: językowe, komputerowe, prawo jazdy kategorii A, B, C, C+E (szkolenia C, C+ E bez uprawnień zawodowych) .
W ramach projektu Kierunek Kariera Zawodowa możesz otrzymać 337 bonów o wartości 5055 zł z  85% dofinansowaniem. Bony możesz przeznaczyć na szkolenia umożliwiające zmianę, nabycie nowych kompetencji zawodowych potwierdzonych egzaminami (certyfikatami) takich jak: kwalifikacyjne kursy zawodowe; kursy umiejętności zawodowych; kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych; szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych; szkolenia zawodowe; język obcy zawodowy; prawo jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z uprawnieniami zawodowymi, D, T; egzaminy zewnętrzne; studia podyplomowe.

Co trzeba zrobić – krok po kroku
1. Umówić się z doradcą zawodowym poprzez stronę https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Zgłoś się”.
Jeśli masz mniej niż 25 lat możesz zgłosić się tylko w wyznaczonych terminach. Szczegóły na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Rekrutacja > 25 roku życia”
2. Na spotkaniu z doradcą porozmawiasz o swojej dotychczasowej karierze zawodowej i możliwościach jej rozwoju. Razem sporządzicie Twój Bilans Kariery. Z doradcą możesz spotkać się w:
- Krakowie – w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, tel. 12 4240738;
- całkiem blisko, podczas lokalnego dyżuru naszego doradcy w Myślenicach: w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. Piłsudskiego 20 w dniach 22 i 29.11.2018, 06.12.2018 w godzinach od 13.30 do 17.30 oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach przy ul. Drogowców 2 w dniach 13 i 19.12.2018 w godzinach od 10.00 do 15.00. Informacja o dyżurach dostępna jest także na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl w zakładce „Nasze dyżury w Małopolsce”.
3. Zamówić bony – więcej informacji na stronie https://kierunek.pociagdokariery.pl/artykul/Jak-zrealizowac-bony
4. Podpisać umowę/umowy na zakup bonów.
5. Zapłacić za bony.
6. Zapisać się na szkolenie wybrane na stronie https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Gdzie mogę otrzymać dodatkowe informacje?
W siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków (punkt informacji na parterze), telefonicznie pod numerem telefonu 12 619 84 55, mailowo pod adresem kariera@wup-krakow.pl