Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 09 sierpnia 2018

Realizacja kolejnych zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018

Kilka zadań inwestycyjnych w sołectwach z terenu Gminy Myślenice wybranych przez mieszkańców w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego jest w trakcie realizacji. Niektóre zostały już ukończone przez firmę Bart-Dróg Andrzeja Maślerza, która wygrała przetarg na realizację siedmiu zadań.

Realizacji doczekało się wykonanie chodnika w Krzyszkowicach od strony plebanii w stronę mostu, chodnik obok kościoła w Polance, a także główna alejka na cmentarzu w Jaworniku. Roboty trwają ponadto w Borzęcie, gdzie wzmocnione zostaną obrzeża cmentarnej alejki, czy też zabezpieczenie osuwiska w Głogoczowie w dzielnicy Jaworzyna.

Na ukończeniu jest montaż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 6 na Chełmie od strony drogi powiatowej, a rozpoczęto też prace przygotowawcze pod budowę parkingu na zapleczu Ośrodka Zdrowia w Trzemeśni. Przypominamy, że wcześniej w ramach realizacji zadań z pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego zakupiono między innymi namiot piknikowy dla miejscowości Bęczarka, wyposażenie kulinarne OSP Bulina, czy też nagłośnienie dla Teatru Gwiezdne Szyszki.

Chodnik w miejscowości KrzyszkowicePoszerzenie chodnika obok kaplicy w PolanceW Trzemeśni na zapleczu Ośrodka Zdrowia rozpocznie się budowa parkinguSzkoła Podstawowa nr 6 na Chełmie doczekała się ogrodzenia od strony drogi powiatowej.Główna alejka na cmentarzu w Jaworniku, to zrealizowane zadanie wybrane przez mieszkańców w ubiegłorocznym głosowaniu.