Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rewitalizacja Gminy

czwartek, 22 grudnia 2016

Konsultacje społeczne - Gminny Program Rewitalizacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice 
na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1777)

 zaprasza
do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej 
w Myślenicach w sprawie wyznaczenia na terenie miasta i gminy Myślenice 
obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Myślenice.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji* uwag, opinii i propozycji odnośnie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Myślenice.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 21 grudnia 2016r. do dnia 20 stycznia 2017r. do godz. 15:30 w formie:

1. spotkań z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji, które odbędą się w dniu 10 stycznia 2017 r.:

  • o godz.: 12:00 - Radni, kierownicy JST,
  • o godz.: 14:30 - przedsiębiorcy, proboszczowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych,
  • o godz.: 17:00 - otwarte spotkanie z mieszkańcami,

2. zbierania uwag, propozycji i opinii w formie papierowej i elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Uwagi, propozycje i opinie można zgłaszać:

  • a. w formie elektronicznej na adres: promocja@myslenice.pl
  • b. w formie papierowej za pośrednictwem formularza, który następnie należy złożyć w Wydziale Strategii Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

UWAGA:

Zakres konsultacji jest ograniczony do zagadnień związanych z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Myślenice.

Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:
- z datą wpływu przed dniem 21 grudnia 2016r. i po godz. 15:30 w dniu 20 stycznia 2017r.,
- niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem,
- przesłane w innej formie niż na formularzu konsultacji (za wyjątkiem propozycji i opinii zgłoszonych do protokołu w trakcie spotkania z przedstawicielami interesariuszy rewitalizacji).

ZAŁĄCZNIKI:

pobierz-ikonaOgłoszenie o konsultacjach 

pobierz-ikonaProjekt uchwały dot. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

pobierz-ikonaDiagnoza

pobierz-ikonaMapa

pobierz-ikonaMapa etykiety

pobierz-ikonaFormularz konsultacyjny