Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Rewitalizacja Gminy

piątek, 24 marca 2017

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

W związku z koniecznością zmiany terenów objętych rewitalizacją przyjętych uchwałą nr 265/XXXI/2017 z dnia 25 stycznia 2017 r. ogłaszam ponowne konsultacje. Przedmiotem ich jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta i gminy Myślenice.

Treść ogłoszenia.pdf

Uchwała

Formularz konsultacji

 


Wynikiem ponownie prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Myślenice dla potrzeb opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Myślenice na lata 2016-2025 jest znajdująca się poniżej Diagnoza oraz mapy poglądowe obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Diagnoza.doc

Mapy obszarów