LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sport

środa, 24 marca 2021

Ogłoszenie: Strzelectwo pneumatyczne organizowane przez TG Sokół Myślenice

Zgodnie z art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057 ze zm. ), Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez TG Sokół Myślenice.

Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
Tytuł zadania publicznego: „Strzelectwo pneumatyczne”

Zgodnie z ust. 4 w/w artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać na formularzu uwag w terminie od 24 marca 2021 r. do 1 kwietnia 2021 r. na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9 kod pocztowy: 32-400 lub na adres e-mail: info@myslenice.pl 

Do pobrania: