LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Sport

czwartek, 18 marca 2021

Wypełnij formularz - baza organizacji pozarządowych w Gminie Myślenice

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” pragniemy zaprosić Państwa do współpracy nad utworzeniem aktualnej bazy organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie Gminy Myślenice.

W tym celu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie profilu Państwa organizacji do Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, celem stworzenia aktualnej bazy organizacji pozarządowych. Utworzenie takiej bazy umożliwi nam rozeznanie sytuacji dotyczącej ilości oraz profilu poszczególnych organizacji, pod kątem potencjalnego nawiązania współpracy.  Ułatwi to także potencjalnym grantodawcom, sponsorom, dziennikarzom czy wolontariuszom dotarcie do Państwa organizacji.

Zachęcamy do wypełnienia elektronicznego formularza - kliknij tutaj

Dane można również wysłać na adres info@myslenice.pl w tytule wpisując BAZA ORGANIZACJI, a w treści maila:

 1. Nazwa, adres, adres strony www,
 2. Osoba do kontaktu,
 3. Telefon kontaktowy
 4. W jakim obszarze świadczy usługi  Państwa Organizacja:
  1. Działania na rzecz dzieci, młodzieży, rodziny,
  2. Działania na rzecz seniorów,
  3. Wsparcie niepełnosprawnych,
  4. Działania na rzecz społeczności lokalnej
  5. Inne, jakie? ………………………………………………………………………
 5. Czy dysponują Państwo lokalem?

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.