Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 16 listopada 2018

Transmisja z I-szej Sesji Rady Miejskiej

W sobotę 17 listopada o godzinie 10:00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Myślenicach odbędzie się inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. W porządku obrad zaplanowano zaprzysiężenie Radnych rozpoczynającej się kadencji oraz ślubowanie Jarosława Szlachetki na burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla nowowybranych władz samorządowych o godzinie 8:00 w Myślenickim Sanktuarium pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Transmisję z samych obrad będzie można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

Transmisja od godziny 10:00 – kliknij tutaj

I Sesja w dniu 17 listopada 2018, godz. 10:00 w sali obrad budynku Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Porządek obrad:
1. Otwarcie I sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnym.
4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
5. Wybór Przewodniczącego Rady.
6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
7. Wręczenie zaświadczenia o wyborze Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
8. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Myślenicach.