Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 26 listopada 2018

Transmisja z II-giej Sesji Rady Miejskiej

W poniedziałek 26 listopada odbędzie się druga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach. Przypominamy, że tydzień temu Radni wybrani w tegorocznych wyborach samorządowych złożyli ślubowanie wraz z burmistrzem i rozpoczęli pracę w kadencji 2018-2023.

Transmisja od godziny 15:00 – kliknij tutaj

Porządek Obrad II-ej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień 26 listopada 2018 roku, godz. 15:00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z I-szej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na 2018 rok – Nr 400/XLIV/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 26 stycznia 2018 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. 
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 393/XLII/2017 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Myślenice na rok 2018 dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zmienionej Uchwała Nr 476/LI/2018 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 lipca 2018 roku.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach.
9.  Wolne wnioski.
10. Komunikaty.
11. Zakończenie.