Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Wydarzenia

piątek, 20 września 2019

Trwa głosowanie w Myślenickim Budżecie Obywatelskim

Tylko do piątku 20 września do godziny 15:00 można głosować w Budżecie Obywatelskim Gminy Myślenice. Prawo do oddania głosu elektronicznie na www.bo.myslenice.pl lub za pomocą papierowej karty do głosowania ma każdy mieszkaniec, który ukończył 16 lat.

- W piątek 20 września o godzinie 15:00 zakończy się głosowanie w Myślenickim Budżecie Obywatelskim. Zaklejone zostaną wszystkie urny, a także równocześnie zakończy się głosowanie elektroniczne. To ostatnie dni na poparcie projektów w swojej okolicy – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Mieszkańcy Gminy Myślenice mogą oddać głos na jeden z siedmiu projektów ogólnomiejskich, a także na zadanie zgłoszone w sołectwie lub okręgu miejskim. Zgodnie z regulaminem 15% uprawnionych do głosowania musi oddać głos w przypadku, gdy w danej miejscowości jest zgłoszone tylko jedno zadanie. Zaangażować w poparcie swojego projektu muszą więc wykazać mieszkańcy Borzęty, Buliny, Chełmu, Łęk i Osieczan.

Po zakończeniu głosowania nastąpi weryfikacja wszystkich kart do głosowania pod kątem poprawności danych osobowych oraz zameldowania w Gminie Myślenice.

Jak oddać głos? 

(Potrzebny będzie nr PESEL oraz telefon komórkowy)

Głosowanie elektroniczne:

1. Wejdź na stronę www.bo.myslenice.pl
2. Kliknij w środkowej części ekranu przycisk „Głosuj on-line” oraz wypełnij formularz danych osobowych
3. Zaznacz wybrane zadanie ogólnomiejskie oraz okręgowe/sołeckie
4. Potwierdź swój wybór - przepisując kod, który otrzymałeś SMSem

Głosowanie papierowe:

1. Pobierz i wydrukuj kartę do głosowania ze strony www.bo.myslenice.pl
2. Wypełnij kartę wpisując dane osobowe oraz numer lub nazwę zadania ogólnomiejskiego i/lub okręgowego wpisując miejscowość lub okręg, w którym oddajesz głos.
3. Wypełnioną i własnoręcznie podpisaną kartę wrzuć do urny w UMiG Myślenice lub jednym z wyznaczonych punktów

Pobierz kartę do głosowania:
Karta do głosowania .pdf        |        Karta do głosowania .doc

GŁOSOWANIE TRWA DO 20 WRZEŚNIA DO GODZINY 15:00.

Lista placówek, w których znajdą się urny do głosowania:

- Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach, Sala Obsługi Klienta
- Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20
- Punkt Informacji Turystycznej MSIT, ul. Rynek 27
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach
- Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Myślenicach (Chełm)
- Szkoła Podstawowa w Bęczarce
- Szkoła Podstawowa w Borzęcie
- Szkoła Podstawowa w Bysinie
- Szkoła Podstawowa w Drogini
- Szkoła Podstawowa w Głogoczowie
- Szkoła Podstawowa w Jasienicy
- Szkoła Podstawowa w Jaworniku
- Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach
- Szkoła Podstawowa w Osieczanach
- Szkoła Podstawowa w Polance
- Szkoła Podstawowa  w Porębie
- Szkoła Podstawowa w Trzemeśni
- Szkoła Podstawowa w Zasani
- Szkoła Podstawowa w Zawadzie

Lista zadań wraz z opisem znajduje się na www.bo.myslenice.pl