Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Wydarzenia

sobota, 14 września 2019

XXIX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie

14 września o godzinie 11:00 na Suchej Polanie odbędzie się uroczysta Msza Święta polowa w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę. Serdecznie zapraszamy do udziału w Małopolskim Zlocie Szlakami Walk Partyzanckich!

Tegoroczny zlot odbywa się w 75. rocznicę utworzenia Rzeczpospolitej Raciechowickiej, zwycięskiej Bitwy pod Łysiną oraz tragicznych pacyfikacji Lipnika i Wiśniowej. Wydarzenie upamiętniające cześć pamięci o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego walczących podczas II Wojny Światowej w szeregach Armii Krajowej oraz batalionach Chłopskich swoim honorowym patronatem objął Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

- Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich odbywa się w miejscu, w którym przed 75 laty został poświęcony sztandar Obwodu Armii Krajowej „Murawa” podczas Mszy Świętej w dniu 3 września 1944 roku. Jest to też okazja do przypomnienia, jaką ofiarę złożył naród polski z niewinnych obywateli podczas bestialskich pacyfikacji miast i wsi przez niemieckich okupantów – mówi Mateusz Murzyn, prezes Zarządu Oddziału PTTK Lubomir w Myślenicach.

Okoliczne tereny były od 1 sierpnia 1944 roku nazywane Rzeczypospolitą Raciechowicką ze względu na opuszczenie przez okupanta tych terenów i przejęcie ochrony ludności cywilnej przez Armię Krajową. Niemiecki okupant nie mogąc znieść skrawka wolnej Polski, zaatakował zgrupowanie w dniu 12 września 1944 roku. Bitwa pod Łysiną została jednak wygrana przez Partyzantów. W związku z tym nieprzyjaciel rzucił do walki kilkukrotnie większe oddziały, które mszcząc się za przegraną spaliły i wymordowały bestialsko mieszkańców okolicznych wsi Lipnika i Wiśniowej (głównie kobiety i dzieci). Ponadto spalone zostało pierwsze Polskie Górskie Obserwatorium Astronomiczne na górze Lubomir, w którym odkryto pierwsze Polskie Komety.

PROGRAM ZLOTU

Sobota 14 września 2019 r. (na Suchej Polanie)

- do 10:30 - zgłaszanie się grup turystycznych i turystów indywidualnych na Suchej Polanie
- 10:40 – wręczanie odznaczeń i medali
- 11:00 – polowa Msza św. w intencji partyzantów i poległych za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych, a następnie Apel Poległych, złożenie wieńców i zniczy pod Pomnikiem
- 12:15 – Wykład o działaniach Armii Krajowej w masywie Lubomira w czasie II wojny Światowej
- 12:45 – Okolicznościowe przemówienia
- 13:15 – Koncert młodzieży
- 13:30 – rozpoczęcie konkursów
- 14:00 - Rekonstrukcja historyczna bitwy partyzanckiej
- 15:30 – Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród dla uczestników konkursów
- po 15:30 – Ognisko Turystyczne

WARUNKI UCZESTNICTWA: W zlocie biorą udział turyści indywidualni, grupy zorganizowane oraz młodzież szkolna pod opieką nauczycieli lub przewodników turystycznych.

Uczestnicy zlotu ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i na własny koszt, członkowie PTTK są ubezpieczeni w ramach opłaconej składki członkowskiej.

Wpisowe na XXIX Zlot Szlakami Walk Partyzanckich wynosi: normalne 10 zł ulgowe 5 zł w ramach wpisowego uczestnikowi przysługuje znaczek zlotowy oraz posiłek.

Ulgi przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej w zorganizowanych grupach.

Zgłoszenia grupowe przyjmowane będą w lokalu Oddziału PTTK Myślenice Rynek 27, II piętro, w środy w godz. 16 00 -18 00 lub tel. 513 76 99 49, mail: pttk.myslenice@gmail.com lub w dniu Zlotu, przy zgłoszeniach zbiorowych należy przedłożyć listę imienną uczestników z jej opiekunem.

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

- bezpłatne pole namiotowe przy schronisku PTTK Kudłacze
- potwierdzenie zdobytych punktów GOT
- znaczek pamiątkowy z XXIX Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich
- posiłek dla uczestników, którzy opłacili wpisowe
- prawo udziału w konkursach z nagrodami

KONKURSY

- konkursy sprawnościowo-obronne
- krajoznawcze
- przyrodniczy

Wydarzenie organizuje Oddział PTTK „LUBOMIR” w Myślenicach przy wsparciu finansowym Miasta i Gminy Myślenice. Ponadto zadanie jest realizowane w ramach programu „Mecenat Małopolski” Województwa Małopolskiego

Więcej informacji w wydarzeniu: XXIX Małopolski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich