Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 27 marca 2020

Caritas będzie prowadził świadczenia pielęgniarskie i rehabilitacyjne w Gminie Myślenice

Rozstrzygnięto konkurs ofert ogłoszony przez Gminę Myślenice na realizację zadania pod nazwą „Świadczenie usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych dla osób z terenu Miasta i Gminy Myślenice w roku 2020”. Podmiotem świadczącym te usługi w roku 2020 będzie Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

- Konkurs ofert ma na celu zlecenie podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizację zadania publicznego w zakresie bezpłatnych usług medycznych - pielęgniarskich i rehabilitacyjnych - świadczonych w gabinetach zabiegowych lub w miejscu zamieszkania pacjenta, dla osób samotnych, starszych, chorych, niepełnosprawnych i potrzebujących z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Caritas Archidiecezji Krakowskiej był jedynym podmiotem, który zgłosił się do tego konkursu i otrzyma dotację w wysokości 160 tysięcy złotych z przeznaczeniem na realizację tego zadania – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Usługi pielęgniarskie będą obejmować: bilans wodny, czynności związane z cewnikami, stomią, venflonem, ćwiczenia ruchowe, inhalacje, iniekcje, kontrolę leczenia i leków, lewatywę i wlewkę, masaż klasyczny, obserwację stanu zdrowia - w tym bólu, odessanie, okłady i kompresy, opatrunki ran i odleżyn, opiekę pielęgnacyjną, opiekę w sytuacjach kryzysowych spowodowanych gwałtownym pogorszeniem się stanu zdrowia, pobranie i transport materiałów do badań oraz odebranie ich wyników, płukanie pęcherza moczowego, pomiar podstawowych parametrów życiowych, pomiar poziomu cukru i cholesterolu we krwi, pomiar obrzęków, pomiar saturacji krwi tlenem, porady pielęgniarskie jednorazowe i etapowe tzw. edukacje w zakresie zdrowia i choroby, sprzętów medycznych, instytucji i programów pomocy, w razie potrzeby przewozy pacjentów, stawianie baniek, współpracę z lekarzami pierwszego kontaktu i specjalistami, wywiad środowiskowy, zakup, podanie leków, zaopatrzenie chorego w środki pomocnicze i sprzęt medyczny oraz gospodarstwa domowego, żywienie chorego, inne zabiegi zlecone.

Usługi rehabilitacyjne będą obejmować: fizykoterapię to jest krioterapię, naświetlania lampą biotron i lampą sollux, laseroterapię, magnetoterapię, działania prądami, działania ultradźwiękami; kinezyterapię to jest ćwiczenia i gimnastykę; masaż klasyczny, także drenaż limfatyczny i terapię manualną.

Celem otwartego konkursu było dofinansowanie działań zwiększających dostępność i usprawnienie podstawowej opieki zdrowotnej i środowiskowej opieki długoterminowej oraz stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym włączenie się lub powrót do czynnego życia, a chorym i ich rodzinom funkcjonowanie w sytuacji choroby na rok 2020.