LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Informacja do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy Myślenice.

TYLKO do 31 grudnia 2022 r. można użytkować kotły na paliwa stałe nie spełniające wymogów minimum 3 klasy emisyjności. Do tej daty należy wymienić kotły niższej klasy i pozaklasowe. W praktyce oznacza to, że kotły 10 letnie i starsze nie będą od 1 stycznia 2023 r. spełniały wymogów małopolskiej uchwały antysmogowej.

Wypełnij informację do bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków na terenie Gminy Myślenice.

Pomożemy Ci w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła, termomodernizację oraz wymianę stolarki okiennej (nr tel.: 693 832 221 lub 12 639 23 32).

Inwentaryzacja źródeł ciepła


Uwaga! Punkt 5 i 6 wypełnij tylko w przypadku zaznaczenia powyżej pola “ogrzewanie na paliwo stałe”. W innym przypadku pozostaw zaznaczone pole "nie dotyczy".

5. Rodzaj ogrzewania na paliwo stałe stosowanego w budynku (istn. źródło ciepła)

Uwaga! Punkt 5 i 6 wypełnij tylko w przypadku zaznaczenia powyżej pola “ogrzewanie na paliwo stałe”. W innym przypadku pozostaw zaznaczone pole "nie dotyczy".