Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Projekt "Jeżdżę z głową"

Jeżdżę z głową 2020 - program nauki jazdy na nartach i snowboardzie w Gminie Myślenice

Gmina Myślenice po raz kolejny przystąpiła do programu „Jeżdżę z głową”, polegającym na dofinansowaniu lekcji jazdy na nartach i snowboardzie dla dzieci ze szkół podstawowych.

Małopolski projekt nauki jazdy na nartach/snowboardzie, zainicjowany w 2012 roku, skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, nie umiejących jeździć/biegać na nartach/snowboardzie, dla których zorganizowane zostaną kursy nauki jazdy na nartach/snowboardzie oraz nartach biegowych. W Gminie Myślenice z projektu współfinansowanego z miejskiego budżetu w kwocie około 126 tys. zł oraz dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 57 300 zł skorzysta łącznie 192 uczniów z trzynastu szkół podstawowych.

- Od 27 stycznia 2020 roku uczniowie z 13 szkół podstawowych mogą uczestniczyć w projekcie „Jeżdżę z głową”, który jest współfinansowany przez Gminę Myślenice oraz Województwo Małopolskie. Projekt ma na celu zdobycie umiejętności podstaw poprawnej techniki jazdy na nartach z zachowaniem elementarnych zasad bezpieczeństwa, kształtowanie nawyku jazdy w kasku oraz zachęcenie dzieci do aktywnych form spędzania wolnego czasu – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Zajęcia odbywać się będą na stacji narciarskiej „Sport Arena Myślenice” na Górze Chełm. Istnieje możliwość pobierania lekcji w czasie ferii zimowych, ale też w systemie weekendowym lub jako zajęcia pozalekcyjne. Szczegółowe harmonogramy zajęć będą dostępne w każdej szkole zakwalifikowanej do projektu.

- Cały kurs będzie trwał 16 godzin, a uczniowie muszą skorzystać z lekcji w terminie od 27 stycznia do 27 marca bieżącego roku. W projekcie łącznie weźmie udział aż 192 uczniów szkół z terenu Miasta i Gminy Myślenice, a w ramach programu „Jeżdżę z głową będą mieć zapewniony: transport, zajęcia z wykwalifikowanym instruktorem narciarstwa, opiekę nauczyciela, karnet na wyciągi, sprzęt narciarski oraz ciepły napój ufundowany przez Sport Arena Myślenice oraz Szkółkę Narciarską Goofy Sport. Koszt udziału dziecka w projekcie wyniesie 100 zł, a pozostałe koszty poniesie Gmina Myślenice wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – wyjaśnia Renata Marzec, naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice.

Szkoły z Gminy Myślenice zakwalifikowane do projektu „Jeżdżę z głową”:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Myślenicach – 12 osób
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Myślenicach – 12 osób
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myślenicach – 12 osób
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach – 24 osoby
Zespół Placówek Oświatowych w Borzęcie – 12 osób
Zespół Placówek Oświatowych w Bysinie – 12 osób
Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie – 12 osób
Zespół Placówek Oświatowych w Jasienicy – 12 osób
Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach   – 24 osoby
Szkoła Podstawowa w Polance  – 12 osób
Szkoła Podstawowa w Porębie– 12 osób
Szkoła Podstawowa w Trzemeśni – 24 osoby
Szkoła Podstawowa w Zawadzie – 12 osób