Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 10 września 2019

Droga gminna w Krzyszkowicach po gruntownym remoncie

Droga gminna nr K540269 w Krzyszkowicach doczekała się długo wyczekiwanego remontu. Nowa nawierzchnia poprawi bezpieczeństwo i standard na tym odcinku drogi, która jest alternatywą dla ruchliwej Zakopianki.

Gmina Myślenice na tę inwestycję pozyskała środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 1,3 mln zł, natomiast Ministerstwo Infrastruktury dofinansowało tę inwestycję w wysokości 700 tysięcy złotych. Pozostałą część Gmina Myślenice pokryła z własnych środków.

- W najbliższym czasie droga w Krzyszkowicach zostanie oficjalnie odebrana przez inspektora i oddana do użytku, ale już teraz jest całkowicie przejezdna. To ważna inwestycja zarówno dla mieszkańców Krzyszkowic, jak i wszystkich użytkowników tej drogi – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

Prace budowlane objęły wymianę nawierzchni asfaltowej na blisko kilometrowym odcinku tej drogi, a także udrożnienie rowów melioracyjnych, wzmocnienie podłoża, częściowe umocnienie skarp płytami ażurowymi. Położono obrzeża oraz krawężniki wzdłuż drogi oraz wymieniono przepusty rurowe wraz z naprawą zniszczonych podjazdów.

- Cieszę się, że udało się wreszcie wykonać tę drogę, bo już od dawna wymagała gruntownego remontu. Jeszcze jako radny miejski starałem się o wykonanie tej inwestycji, a ostatnio te starania kontynuował radny Andrzej Grzybek – mówi Robert Pitala, sekretarz Gminy Myślenice.

Zgodnie z ustaleniami podczas odbiorów w newralgicznych miejscach umocnione zostaną jeszcze skarpy płytami ażurowymi.