Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 12 marca 2019

FIO Małopolska Lokalnie: trwa nabór wniosków

FIO Małopolska Lokalnie Południe jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie południowej części województwa małopolskiego.

Zapraszamy do udziału:

  • młode organizacje pozarzadowe (funkcjonujące nie dłużej niż 30 miesięcy przed złożeniem wniosku, których roczny przychód za rok obrotowy 2018 nie przekracza 25 tys. zł)
  • grupy nieformalne z Patronem (min. 3 pełnoletnie osoby spełniające wymogi regulaminowe wraz z zaprzyjażnioną organizacją, która użyczy osobowości prawnej)
  • grupy nieformalne samodzielnie (min. 3 pełnoletnie osoby spełniające wymogi regulaminowe

W konkursie można pozyskać środki w wysokości od 3 do 5 tys. złotych na działania społeczne, rozwój organizacji.

Więcej informacji (wraz z regulaminem) znajdziecie Państwo na stronie:

http://malopolskalokalnie.org.pl/