Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 26 marca 2020

GDDKiA ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy bezkolizyjnego skrzyżowania w Krzyszkowicach

Nowy układ drogowy w miejscu obecnego skrzyżowania Zakopianki (DK7), z drogą powiatową w Krzyszkowicach poprawi bezpieczeństwo ruchu. By jednak mógł powstać w pierwszej kolejności trzeba przygotować dokumentację. W środę 25 marca 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski nad tą inwestycją. Oferty będzie można składać do 4 maja 2020 r.

Projekt będzie zakładał powstanie kompleksowej dokumentacji dla dwupoziomowego skrzyżowania, które poprawi bezpieczeństwo, płynność ruchu i jakość powietrza. GDDKiA w Krakowie przedstawiło kalendarium, w którym pracami przygotowawczymi objęto lata 2020-2023. Realizacja samej inwestycji nastąpi w 2023-2024 r. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie musiał przygotować: kompleksową dokumentację projektową, uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne włącznie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Jego zadaniem będzie także przygotowanie dokumentacji przetargowej i udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia w czasie prowadzenia robót budowlanych. Okres dokumentacyjny wraz z uzyskaniem decyzji ZRID może trwać 22 miesiące.

Chciałbym podziękować ministrowi Andrzejowi Adamczykowi za podpisanie Programu Inwestycyjnego w ramach którego ogłoszono przetarg na zaprojektowanie bezpiecznego skrzyżowania w Krzyszkowicach. To dobra i ważna decyzja. To kolejna inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców gminy Myślenice. Tą inwestycją udowadniamy, że w przeciągu 3-4 lat udaje nam się nadrobić kilkanaście straconych lat w ciągu których można śmiało powiedzieć, że w kwestii poprawy bezpieczeństwa na naszym odcinku Zakopianki nic praktycznie się nie działo. Cieszę się, że działania, które rozpocząłem będąc posłem na Sejm RP dzisiaj jako burmistrz mogę skutecznie kontynuować z administracją rządową w kwestii realizacji inwestycji na które oczekuje społeczeństwo – skomentował burmistrz Jarosław Szlachetka.

Przypomnijmy, że to dzięki działaniom ówczesnego posła Jarosława Szlachetki – Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie wykonała koncepcję przybudowy skrzyżowania w Krzyszkowicach, która została przedstawiona 2018 r. Późną jesienią 2019 r. dzięki dalszym zabiegom włodarza miasta i decyzji ministra Adamczyka GDDKiA przygotowała Program Inwestycyjny dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942k oraz drogą gminną w m. Krzyszkowice”.

Wspomnieć należy, iż 16 stycznia 2020 r., w siedzibie Oddziału GDDKiA w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami mieszkańców Krzyszkowic oraz władzami gminy i powiatu dotyczące przebudowy skrzyżowania na DK7 w tej miejscowości na bezkolizyjny węzeł. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o tym, jakie działania już zostały pojęte ze strony GDDKiA w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła i o tym, że zgodnie ze wstępną koncepcją po przebudowie skrzyżowania przejazd drogą powiatową odbywał się będzie pod jezdnią drogi krajowej DK7. Poinformowano, że Program Inwestycji został przygotowany i po jego nieodległym zatwierdzeniu przez Ministra Infrastruktury zostanie ogłoszony przetarg. Pomimo tych zapewnień ze strony burmistrza i dyrektora krakowskiego oddziału GDDKiA, cześć mieszkańców nie odstąpiła od protestu na Zakopiance, który odbył się w 25 stycznia br. Zgodnie ze złożonymi wcześniej deklaracjami burmistrzowi Jarosławowi Szlachetce przez stronę rządową, minister Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycji, a GDDKiA ogłosiła przetarg.

Wybudowanie układu drogowego dwupoziomowego w miejsce jednopoziomowego w Krzyszkowicach, z równoczesną likwidacją lewoskrętów na skrzyżowaniu i pozostawieniem jedynie wlotów ze skrętami w prawo, budową pasów włączenia, wyłączenia oraz tunelu pod DK7, przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zarówno kierowców jak i pieszych poprzez minimalizacje punktów kolizji, płynności ruchu i skrócenia czasu przejazdu użytkowników dróg wchodzących w zakres inwestycji oraz jakości powietrza przez zmniejszenie emisji spalin po upłynnieniu ruchu.

źródło: GDDKiA, GSI