LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski

Miasto i Gmina Myślenice znalazła się w grupie 35 gmin z Małopolski, które wspólnie przystąpiły do projektu pn. „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do użytkowników indywidualnych, a jego celem jest montaż ogniw fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej ze słońca, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom znaczne obniżenie rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie środowiska.

Między 5 a 23 czerwca 2017 roku odbył się  nabór ankiet od mieszkańców. Przeprowadzone zostały również audyty energetyczne we wszystkich zgłoszonych lokalizacjach. W Gminie Myślenice realizowanych zostanie 215 instalacji w gospodarstwach domowych.

Obecnie opracowywana jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) niezbędna do ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż urządzeń, który planuje się przeprowadzić w styczniu 2019 roku. Wybór wykonawcy i podpisanie umowy na dostawę i montaż urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii przewiduje się w kwietniu/maju 2019 r. a zaraz po tym przystąpienie do wykonania projektu.

Zakończenie realizacji projektu 30.06 2021 r.

Koszty projektu dla Gminy Myślenice
Inwestycja brutto 7 060646,88 zł
Dotacja 3 827 217,60 zł

Całkowita wartość projektu dla wszystkich gmin wynosi 110 890 590,24 zł
Kwota dofinansowania 59 261 849,86 zł
Wkład własny 29 507 899,94 zł

 

 

Powiązane informacje:
Fotowoltaika: Nabór wniosków tylko do 23 czerwca - czytaj