LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Gmina Myślenice jest beneficjentem programu Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) przyznawanych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Program obejmuje przyznanie środków samorządom na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

Realizacje dotyczące inwestycji wspieranych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przedstawia mapa Małopolskiej Infrastruktury Przestrzennej: