Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 11 grudnia 2018

Jarosław Korabik nowym prezesem ZUO

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Jarosław Szlachetka zaprezentował nowego prezesa Zakładu Utylizacji Odpadów Jarosława Korabika, który zastąpił na tym miejscu Jerzego Podmokłego, który złożył rezygnację.

- Przyjęcie tego stanowiska traktuję jako wyzwanie i cieszę się, że będę mógł wykorzystać swoje dotychczasowe doświadczenie i wiedzę pracując dla miasta i jego mieszkańców. W czasach rosnącej świadomości społecznej w zakresie dbania o środowisko naturalne szczególnie ważne jest dostarczanie odpowiedniej jakości usług w zakresie gospodarowania odpadami. Jestem pewien, że moje doświadczenie w samorządzie pomoże we wdrożeniu rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia efektywności działania zakładu. Liczę na efektywną współpracę z dotychczasowymi kontrahentami, jak również mam nadzieję na pozyskanie nowych odbiorców świadczonych przez zakład usług. W najbliższym czasie po przeanalizowaniu dotychczasowej działalności spółki podjęte zostaną decyzje dotyczące przyszłych inwestycji oraz planów dotyczących rozwoju działalności - zapowiada nowy prezes.

Jarosław Korabik w latach 2006-2010 pracował jako koordynator projektów budowlanych. Odpowiadał za realizację kontraktów zagranicznych od strony finansowej i organizacyjnej. Od 2011 roku pracownik Urzędu Gminy w Tokarni, zastępca kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. W trakcie pracy w samorządzie odpowiadał za przygotowywanie i realizację inwestycji gminnych zarówno pod względem formalnym jak i finansowym. Dysponuje wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w dziedzinie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, ustawy o finansach publicznych. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Akademii Pedagogicznej w Krakowie.