Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 17 czerwca 2019

Już od 17 czerwca składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego

Od 17 czerwca do 28 czerwca za pośrednictwem platformy internetowej www.bo.myslenice.pl lub składając formularz na Dziennik Podawczy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice można zgłosić swoje zadanie do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Myślenice.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich pomysłów, ponieważ Budżet Obywatelski to najlepsza możliwość bezpośredniego wpływu na małe inwestycje, rozwój lokalnego środowiska, społeczeństwa, czy infrastruktury. Dzięki wprowadzonym zmianom w tym roku każda miejscowość z naszej gminy oraz miejskie okręgi mają do zagospodarowania większe kwoty niż w  latach poprzednich. Przypominam, że od 17 do 28 czerwca można składać wnioski, następnie zostaną zweryfikowane przez wydziały merytoryczne Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, by w połowie września przeprowadzić głosowanie – tłumaczy Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Każdy z mieszkańców, który ukończył 16 lat może zgłosić swoje zadanie do myślenickiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie z miejskiego budżetu na realizację wygranych projektów zostanie w przyszłym roku przeznaczone blisko milion złotych. Kwota na jednego mieszkańca została zwiększona do 18 zł, a szczegółową rozpiskę prezentuje załączona mapa z podziałem środków na poszczególne miejscowości.

- Głosowanie na zadania, które przejdą weryfikację formalną oraz merytoryczną przewidziane jest od 11 do 20 września. W tym roku oddać głos na wybrane zadanie będzie można zarówno za pomocą elektronicznej platformy jak również w wersji papierowej, co z pewnością wpłynie na większą promocję swoich projektów ze strony autorów zadań, zwiększy też rywalizację i uatrakcyjni końcowe wyniki. Zachęcam już teraz do składania swoich pomysłów, a w razie wątpliwości i pytań o kontakt z Wydziałem Promocji, Strategii i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice – dodał burmistrz Jarosław Szlachetka.

Tylko pięć kroków do celu a Gmina zrealizuje Twój plan

1 krok

Pomysł – To Ty wiesz najlepiej co chciałbyś zmienić w swoim najbliższym otoczeniu. Wymyśl projekt, który chciałbyś zrealizować - mogą to być inwestycje i inne zadania w dziedzinie kultury, rekreacji, sportu, turystyki, ekologii.

Minimalna kwota projektu wynosi 5000 zł, maksymalna kwota nie powinna przekraczać kwoty przyznanej na daną miejscowość lub okręg.

2 krok

Poparcie – znajdź osoby popierające Twój projekt. Wystarczy tylko 20 podpisów mieszkańców, którzy ukończyli 16 lat i są zameldowani na terenie Gminy. Listę poparcia znajdziesz na www.bo.myslenice.pl lub na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Myślenicach.

3 krok

Wniosek – wypełnić formularz można za pomocą strony internetowej www.bo.myslenice.pl lub w wersji papierowej pobrać z wymienionej strony lub Dziennika Podawczego UMiG Myślenice, a następnie wypełniony przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Formularz znajdziesz na www.bo.myslenice.pl, Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta, u Radnego lub Sołtysa. Zachęcamy do składania zadania elektronicznie na www.bo.myslenice.pl

Pamiętaj - dodatkowo możesz zgłosić projekt ogólnomiejski.

Nie wiesz jak wypełnić wniosek – skontaktuj się z pracownikami Urzędu Miasta - Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji, zadzwoń na nr 12 639 23 08

4 Krok

Weryfikacja zadań – do końca sierpnia specjaliści sprawdzą czy uda się zrealizować Twój plan. Zadania i inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego:

- nie mogą być przedsięwzięciami komercyjnymi,
- muszą być ogólnodostępne,
- nie mogą zakładać realizacji tylko części zadania
- muszą się zakończyć w ciągu jednego roku budżetowego
- nie mogą generować rocznych kosztów utrzymania powyżej 30 % wartości zadania

Więcej w regulaminie na stronie www.bo.myslenice.pl

5 Krok

Głosowanie – na początku września poznasz wszystkie zaakceptowane projekty. Głosować może każdy zameldowany mieszkaniec, który ukończył 16 lat. Głosowanie będzie możliwe przez www.bo.myslenice.pl. Możesz oddać tylko jeden głos na zadanie zgłoszone w okręgu/miejscowości, gdzie jesteś zameldowany. Dodatkowo możesz oddać głos na jedno zadanie ogólnomiejskie.

Masz pytanie?

Odwiedź nas, zadzwoń

Wydział Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9, 32-400 Myślenice, pok. nr 12
12 639 23 08
12 639 23 09

Wzór wniosku w wersji papierowej: Formularz zgłaszania projektu.doc
Zachęcamy do składania projektów poprzez formularz internetowey dostępny od 17 czerwca na www.bo.myslenice.pl

- Lista poparcia wniosku
- Regulamin Myślenickiego Budżetu Obywatelskiego 2019