Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 28 listopada 2019

Kolejne kroki w sprawie budowy węzła drogowego w Jaworniku

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej na wniosek burmistrza Jarosława Szlachetki podjęto uchwałę dotyczącą przystąpienia do realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa skrzyżowania DK 7 z drogą wojewódzką DW 955 w miejscowości Jawornik” oraz przyjęcia zasad jego finansowania. Uchwała intencyjna pozwoli na podpisanie trójstronnego porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego na wspólne finansowanie przedmiotowej inwestycji.

- Uchwała dotyczy podjęcia działań w sprawie budowy bezkolizyjnego węzła zakopianki z drogą wojewódzką w Jaworniku. Taka inwestycja bezsprzecznie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz uczestników tych dróg, a także dostępność komunikacyjną pracowników i dostawców strefy aktywności gospodarczej Jawornik-Polanka. To długo wyczekiwana inwestycja przez mieszkańców i choć plany budowy tego węzła sięgają 2000 roku, to przyszedł czas, aby postawić kolejne kroki w celu podpisania trójstronnego porozumienia w sprawie finansowania inwestycji ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także z miejskiego budżetu Gminy Myślenice – mówił burmistrz Jarosław Szlachetka argumentując wprowadzenie autopoprawką projektu uchwały do porządku listopadowej sesji Rady Miasta.

Według planowanych do poniesienia szacunków nakładów finansowych związanych z tą inwestycją Gmina Myślenice poniosła już koszty sporządzenia wstępnej dokumentacji w wysokości ponad 1,2 mln zł, a zgodnie z podjętą uchwałą poniesie także koszty uregulowania odszkodowań za nieruchomości, koszty wynikające z decyzji administracyjnych w zakresie pasa drogowego dróg gminnych i innych dróg publicznych docelowo gminnych, co stanowić będzie ok. 2,5 mln zł. Po stronie Gminy Myślenice będzie również wybudowanie drogi gminnej stanowiącej połączenie strefy aktywności gospodarczej z DW nr 955 w miejscowości Jawornik – szacunkowo 2,2 mln zł.

Województwo Małopolskie w budowę bezkolizyjnego węzła drogowego w Jaworniku ma zainwestować nakłady w łącznej wysokości nie większej niż 20 mln zł, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zainwestuje kwotę 47,3 mln zł.

- Cieszę się, że podjęliśmy tę uchwałę. To ważny krok w stronę budowy bezkolizyjnego węzła drogowego w Jaworniku i co za tym idzie poprawy bezpieczeństwa na Zakopiance, która jest jednym z priorytetów dla mieszkańców Gminy Myślenice. Jestem po rozmowach z ministrem Andrzejem Adamczykiem z resortu infrastruktury oraz marszałkiem Województwa Małopolskiego Witoldem Kozłowskim i podjęcie intencyjnej uchwały przez radnych, a następnie podpisanie trójstronnego porozumienia na finansowanie tej inwestycji da zielone światło do realizacji tego zadania – wyjaśnia burmistrz Myślenic.

O poprawie bezpieczeństwa na Zakopiance mówi się od lat. Bezkolizyjnych rozwiązań wyczekują zarówno mieszkańcy Myślenic, jak również Jawornika, Krzyszkowic, Bęczarki i Głogoczowa.

- W ciągu czterech ostatnich lat, jeszcze za czasów mojej pracy poselskiej udało się wybudować trzy bezpieczne przejścia dla pieszych nad Zakopianką – dwa w Głogoczowie i jedno w Jaworniku. Niedawno skierowaliśmy do realizacji budowę węzła ulicę Sobieskiego z Zakopianką w Myślenicach, a uchwała intencyjna dotycząca inwestycji w Jaworniku daje nadzieję na kolejne kroki w celu poprawy bezpieczeństwa na tej drodze.  Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy informować także o podjęciu kolejnych decyzji i działań dotyczących skrzyżowań na Zakopiance w Krzyszkowicach, zjazdu do Bęczarki, czy w Głogoczowie – dodał Jarosław Szlachetka.

Aby zobaczyć projekt klinij tutaj