Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 04 grudnia 2018

Myśleniczanie skorzystają z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Mieszkańcy Gminy Myślenice znów skorzystają z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Dzięki aktywności w głosowaniu realizacji doczekają się aż trzy zadania, a łączna kwota jaka zostanie na nie przeznaczona to 268 650,00 zł.

Zadania, które zostaną zrealizowane to „Projekt AED w Powiecie Myślenickim”, „Mobilna regionalna scena talentów i tradycji” w Jaworniku oraz „Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży”.

- Mobilna regionalna scena talentów i tradycji to jedno z 34 zadań, które przeszło do realizacji w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili oddając głos na nasze zadanie – mówi Władysław Kurowski, sołtys Jawornika oraz Radny Powiatu Myślenickiego. – Zebraliśmy łącznie 1609 głosów, a realizacja tego zadania to wielka radość dla całego Jawornika i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Jawornika, które było wnioskodawcą tego zadania.

Zadanie z Jawornika dotyczy zakupu mobilnej sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem scenicznym. Zakup wyposażenia umożliwi realizacje imprez kulturalnych w Jaworniku oraz ościennych miejscowościach powiatu myślenickiego. Scena będzie wykorzystywana głównie przez szkołę podstawową, przedszkole, OSP Jawornik, LKS Jawor, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Jawornika, a także stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Róża”.

Innym zadaniem Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na terenie Gminy Myślenice będzie Myślenicki Uniwersytet Dzieci i Młodzieży. Zadanie opiewające na kwotę 100 000,00 zł zebrało łącznie 851 osób i to wystarczyło do jego realizacji.

- Głównym celem zadania jest stworzenie przestrzeni odkrywania oraz rozwijania talentów dzieci i młodzieży z terenu powiatu myślenickiego. Misja ta realizowana będzie poprzez organizację bezpłatnych zajęć i warsztatów, a także cyklu spotkań z wybitnymi przedstawicielami różnych dziedzin nauki, kultury, sztuki i sportu. Nieodpłatny charakter zajęć umożliwi uczestniczenie w nich wszystkim pragnącym rozwijać swoją wiedzę i umiejętności dzieciom – mówi Karolina Mucha, współautorka projektu Myślenickiego Uniwersytetu Dzieci i Młodzieży.  

Najwięcej głosów w otrzymał natomiast Projekt AED w powiecie myślenickim, polegającym na wyposażeniu 10 instytucji w urządzenia ratujące życie oraz szkolenie użytkowników tych obiektów z zakresu udzielenia pierwszej pomocy. Na ten projekt zagłosowały 2854 osoby.

- Dziękujemy mieszkańcom, którzy zagłosowali na nasze zadanie. W defibrylatory wyposażone zostaną Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Myślenic, OSP Biertowice, OSP Sieraków, OSP Górne Przedmieście, OSP Śródmieście, OSP Borzęta, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Orzeł Myślenice, Szkoła Podstawowa w Zasani i Szkoła Podstawowa w Pcimiu – wylicza Krzysztof Druzgała z Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, autor zadania. Kwota zakupu urządzeń wraz ze szkoleniem wynosi 68 650,00 zł.