LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 20 listopada 2020

Odnowienie partnerstwa Myślenic i Csopaku z okazji 15-lecia podpisania deklaracji

19 listopada odnowiono podpisanie aktu partnerstwa z okazji jego 15-lecia, pomiędzy Miastem i Gminą Myślenice a węgierską gminą Csopak.

Rocznica podpisania umowy partnerskiej między Myślenicami a Csopakiem jest dla nas bardzo ważnym świętem. Wspólnie podkreśliliśmy w ten sposób, że to co rozpoczęło się poprzez podpisanie umowy wciąż trwa. Takie gesty, jak to dzisiejsze podpisanie porozumienia, a zarazem deklaracja o dalszej współpracy, maja w tym momencie symboliczny charakter.

Owocem podpisanej przed piętnastoma laty deklaracji jest zacieśnienie współpracy na płaszczyźnie kulturalnej, edukacyjnej, sportowej i  społecznej oraz dzisiejsze ponowne przypieczętowanie partnerstwa. Liczne wymiany partnerskie pozwoliły na poznanie wzajemnych obyczajów i kultur naszych społeczności. Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka wraz z burmistrzem Gminy Csopak Ambrusem Tiborem zadeklarowali, iż będziemy nadal rozwijać wymianę i współpracę na zasadach równości
oraz wzajemnych korzyści. Podczas odbywającej się wideokonferencji wszyscy mieszkańcy gminy Myślenice otrzymali serdeczne pozdrowienia od burmistrza z Węgier.