LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 11 stycznia 2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku 2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  na realizację w 2021 roku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.), Uchwały Nr 254/XIX/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 30 listopada 2020 roku, w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r.”, Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice przyznaje w roku 2021 następujące dotacje:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

Kwota dotacji

1.

Klub Sportowy DALIN Myślenice

Szkolenie i udział w zawodach i turniejach sportowych grup dzieci, młodzieży i amatorów w dyscyplinach sportowych: piłka nożna, zapasy, sumo.

195 000 zł

2.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” Myślenice

Na sportowo w Sokole 2021

92 000 zł

3.

LKS Orzeł Myślenice

Popularyzacja piłki nożnej i szkolenie młodzieży na terenie Dolnego Przedmieścia w Myślenicach

90 000 zł

4.

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki DALIN

Siatkówka halowa i plażowa dla dzieci i młodzieży z Gminy Myślenice

90 000 zł

5.

KS Iskra Głogoczów

Piłkarski Głogoczów 2021

38 000 zł

6.

LKS Respekt Myślenice

Trenuj z Respektem

35 000 zł

7.

LKS Skalnik Trzemeśnia

Popularyzacja piłki nożnej na terenie Trzemeśni i okolicznych miejscowości

35 000 zł

8.

LKS Jawor Jawornik

Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Jawornika

33 000 zł

9.

Stowarzyszenie UMKS Jedynka Myślenice

Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Myślenice w celu szkolenia, przygotowania i udziału w rozgrywkach ligowych i turniejach sportowych w piłce ręcznej chłopców

30 000 zł

10.

LKS Górki Myślenice

Propagowanie sportu w lokalnym środowisku Górnego Przedmieścia w Myślenicach

27 000 zł

11.

LKS Staw Polanka

Rozwój i popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i wszystkich mieszkańców Polanki wraz z organizowaniem działań sportowych i rekreacyjnych

23 000 zł

12.

LKS Sęp Droginia

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w miejscowości Droginia

20 000 zł

13.

Myślenickie Stowarzyszenie Pływackie AQUARIUS

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice

17 000 zł

14.

LKS Sokół Borzęta

Piłka nożna w Borzęcie w 2021

15 000 zł

15.

LKS Wrzosy Osieczany

Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci – organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Osieczan

12 000 zł

16.

Myślenicki Klub Petanque

Petanque – sport dla każdego

10 000 zł

17.

Stowarzyszenie KS Lady Fitness Myślenice

Wspieranie i upowszechnianie sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych trenujących rekreacyjnie oraz reprezentujących Miasto i Gminę Myślenice na zawodach ogólnopolskich, Mistrzostwach Polski, a także Polskę na imprezach międzynarodowych i Mistrzostwach Świata

10 000 zł

18.

TKKF Ognisko Uklejna Myślenice

Propagowanie dyscyplin: tenis ziemny, badminton, gimnastyka dla seniorów

10 000 zł

19.

LKS Olimpia Osieczany

Popularyzacja piłki nożnej wśród dziewcząt – organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice

10 000 zł

20.

Myślenicka Akademia Talentów

Gra w szachy – jako forma aktywności umysłowej dzieci i młodzieży z terenu Gminy Myślenice

10 000 zł

21.

Myślenicka Akademia Karate Byakko

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta i Gminy Myślenice. Stworzenie warunków rozwoju dla zawodników sztuk walki

10 000 zł

22.

LKS Dukla Bysina

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sport w miejscowości Bysina

7 000 zł

23.

Ratownictwo Wodne RP oddział w Myślenicach

Nauka i doskonalenie pływania z elementami ratownictwa wodnego

7 000 zł

24.

Stowarzyszenie Sportownia

Speed-ball profesjonalnie

 

6 000 zł

25.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Gminy Myślenice

Kontynuacja nauki i doskonalenie pływania

5 000 zł

26.

Stowarzyszenie Sportowe BIOTOP Trial Team

Popularyzacja trialu rowerowego – organizacja działalności sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Myślenice

5 000 zł

27.

Stowarzyszenie AIKI

Staż Aikido

3 000 zł

28.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

Rok dla zdrowia

2 000 zł

29.

Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach

Bądźmy razem – ćwicz i tańcz razem z nami

2 000 zł

30.

Stowarzyszenie Rozwoju Orienteeringu

Popularyzacja orienteeringu na terenie Miasta i Gminy Myślenice

2 000 zł

RAZEM:

851 000 zł

Wykaz ofert, które otrzymają w ocenie merytorycznej średnią ocen poniżej 15 pkt. i nie uzyskują rekomendacji do dofinansowania:

Lp.

Nazwa oferenta

Tytuł zadania publicznego

1.

Fundacja E.L.ITE SPORTS

Biegacze górscy – ambasadorzy sportowi Myślenic.

Promowanie regionu poprzez biegi górskie

Oferty, które nie dotrzymały warunków przystąpienia do konkursu:

1.

Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Myślenice

Z piłką przez cały rok

Brak oceny

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Champion” Droginia

Boks kontra pijaństwu i narkomanii

Brak oceny

3.

Fundacja Instytut Białowieski

Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły stół dla Puszczy Białowieskiej”

Brak oceny

                                                                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
                                                                                                 Jarosław Szlachetka

Załącznik: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert  na realizację w 2021 roku zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Myślenice

-9°
6 km/h
1022 hPa
Więcej

Warunki powietrza

Myślenice, ul. H. Jordana:
PM 2.5: 31.9 PM 10: 40.1
Galeria zdjęć
Rozlicz PIT w gminie Myślenice

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

SIP Myślenice