Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 13 września 2019

Orlik przy Szkole Podstawowej nr 3 z nową murawą!

Jeden z najczęściej używanych obiektów sportowych na terenie Myślenic doczekał się wymiany sztucznej nawierzchni. Boisko sportowe typu „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Myślenicach ma nową murawę, z której od dzisiaj można korzystać.

W piątek 13 września burmistrz Jarosław Szlachetka wraz z Agnieszką Światowiec, naczelnikiem Wydziału Inwestycji oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Marią Mikołajczyk oficjalnie oddali wyremontowany obiekt do użytku dla uczniów szkoły, a także mieszkańców. Wykonawcą robót była firma OL-BUD z Gorlic, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 326 006,28 zł.

- Jeszcze w czerwcu ruszyły prace związane z remontem i wymianą nawierzchni boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Myślenicach. Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwocie prawie 220 tys. zł. Cieszę się, że udało się pozyskać fundusze na ten remont, dzięki któremu boisko ma nową murawę z trawy syntetycznej oraz nowe piłkochwyty – mówi Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W ramach umowy wykonano roboty remontowe polegające na rozbiórce starej zniszczonej trawy. Wymieniono na nową 1860 m² sztucznej trawy syntetycznej oraz 800 m² piłkochwytów. Dofinansowanie pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach usuwania skutków intensywnych opadów atmosferycznych, silnego wiatru i powodzi z 2014 r. Gmina aplikowała o środki za pośrednictwem wojewody małopolskiego, który opiniuje i uzasadnia zasadność inwestycji.