Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 05 grudnia 2019

Ostrzeżenie: zanieczyszczenie powietrza

Komunikat Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie o przekroczeniu i ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu PM10.

Zalecane działania określone w Programie ochrony powietrza w planie działań krótkoterminowych dla drugiego stopnia zagrożenia pyłem PM10”.

Osoby o wyższej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza (dzieci i młodzież, osoby starsze, osoby z zaburzeniami układu oddechowego, krwionośnego, alergicy, osoby palące papierosy i zawodowo narażone na pyły), powinny:

  1. ograniczyć długie spacery i aktywność fizyczną na zewnątrz,
  2. unikać wietrzenia pomieszczeń,
  3. włączyć oczyszczacz powietrza lub założyć maskę antysmogową,
  4. w razie potrzeby stosować się do zaleceń lekarzy,
  5. śledzić informacje o aktualnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Apel do mieszkańców obszaru o:

  1. w przypadku osób spalających węgiel lub drewno:

-  tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie wysokiej jakości węgla lub drewna,

- zaprzestanie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,

  1. korzystanie z komunikacji zbiorowej, pieszej, rowerowej lub wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem,
  2. ograniczenie rozpalania ognisk i używania dmuchaw do liści.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia

godz. 8:00 -5.12.2019 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka

Od godz. 8.00 dnia 05.12.2019 r. do godz. 24.00 dnia  06.12.2019 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego i wzmożonego ruchu samochodów.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 05.12.2019 r. i na dzień 06.12.2019 r. dla stężeń średniodobowych pyłu PM10, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na portalu „Jakość powietrza” GIOŚ pod adresem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 05.12.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje: miasto Kraków, powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, bocheński, wielicki, chrzanowski, oświęcimski oraz wadowicki .

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 05.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1 582000

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 05.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: olkuski, brzeski, myślenicki oraz nowotarski.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 05.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 524 000

 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 06.12.2019 r. przekroczenie poziomu alarmowego dla pyłu PM10 obejmuje miasto Kraków, powiaty: krakowski, miechowski, proszowicki, bocheński, wielicki, wadowicki, oświęcimski oraz chrzanowski .

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 06.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10: 1 814000

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Prognozowane na dzień 06.12.2019 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmuje powiaty: brzeski, tarnowski, nowosądecki oraz myślenicki

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 06.12.2019 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10: 638 000