Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 19 kwietnia 2019

Otwarcie wystawy IPN "Polski Gen Wolności"

Na myślenickim Rynku można oglądać wystawę plenerową „Polski gen wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918)”. Ekspozycję otworzyli 18 kwietnia 2019 r. dyrektor oddziału Instytutu w Krakowie dr hab. Filip Musiał i burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

 - Cieszę się, że możemy gościć tutaj na rynku w Myślenicach wystawę nawiązującą do ubiegłorocznego Święta 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Obecna wystawa pokazuje 150-letnią walkę o polską państwowość. Ukazuje wszystkie zrywy, monety w naszej historii, które doprowadziły do niepodległości. Między innymi na naszym terenie, w bitwie pod Lanckoroną, walczyli konfederaci, którzy ścigali Rosjan. Wiemy, że groby niektórych z nich są w gminie Myślenice w okolicach Bysinki – mówił w czasie uroczystości burmistrz Jarosław Szlachetka.

- Ideą, która napędza nas jako Naród, jak wspólnotę, jest umiłowanie wolności i dążenie do jej odzyskania wtedy kiedy ją utracimy. Na tej wystawie starliśmy się uchwycić wszystkie nurty, który wiodły do tego, że Polska po ponad 150 latach stała się wolna. Zwracamy uwagę na działalność zbrojną, ale także mówimy o działaniach politycznych, pracy pozytywistycznej i edukacji. Dzisiaj, gdy zastanawiamy się nad polską tradycją insurekcyjną i polską tradycją pozytywistyczną to czasem je przeciwstawiamy. Ideą tej wystawy jest też pokazanie tego, że to jest awers i rewers tej samej niepodległościowej monety – zaznaczył  podczas otwarcia dyrektor dr hab. Filip Musiał.

„Polski gen wolności” jest podróżą przez historię milionów naszych przodków. To długa droga od antyrosyjskiej konfederacji barskiej aż po czyn zbrojny z okresu I wojny światowej. To krew przelana na polach bitew, rodzące się i ewoluujące koncepcje społeczne i polityczne, to wreszcie patriotyczna twórczość wieszczów, najsławniejszych polskich pisarzy, poetów, malarzy i muzyków. To 150 lat wielkich zmagań na wszystkich polach ludzkiej aktywności, które w 1918 r. przyniosły upragnioną wolność.

W 1795 r. nastąpił ostateczny kres dawnego mocarstwa, które gromiło kiedyś Moskwę, Szwedów i Turków. Korzystając z politycznego upadku Rzeczpospolitej, Rosja, Prusy i Austria wymazały nasza ojczyznę z mapy Europy na 123 lata. Na rozległym terytorium od Warty po Dniepr przetrwał jednak naród, ceniący sobie szczególnie niezawisłość. Mający wolność w genach.

Na przełomie XVIII i XIX wieku ów pielęgnujący polskość naród tworzyli przedstawiciele stanu szlacheckiego, ale w XIX stuleciu – tak jak w całej Europie – także na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej ukształtował się stopniowo naród w nowoczesnym tego słowa znaczeniu. Składający się z różnych stanów – szlachty, chłopów, robotników, inteligencji. W każdej z tych warstw społecznych i w każdym kolejnym pokoleniu budził się ten sam polski gen wolności. Dojrzewało poczucie wspólnoty narodowej i nie słabło dążenie do odrodzenia Polski.

Wystawa pozostanie w Myślenicach co najmniej do 7 maja.

Źródło: IPN Kraków