Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 13 września 2019

Pięć jednostek OSP z dotacją z Gminy Myślenice

W piątek 13 września burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał umowę z przedstawicielami pięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymały dotację na wyposażenie sprzętowe z miejskiego budżetu Gminy Myślenice.

Dotacja zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej stanowi uzupełnienie środków, które Ochotnicze Straże Pożarne pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Bezpieczny Strażak 2019 oraz OSP Głogoczów z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W oficjalnym podpisaniu umów oraz przekazaniu strażakom wzięła udział gościnnie wiceminister zdrowia  Józefa Szczurek-Żelazko.

Wysokość dofinansowania ze strony Gminy przedstawia się następująco:

1. OSP w Jaworniku – 8.750 zł z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów odzieży ochronnej strażaka o szacunkowej wartości 17.502 zł;
2. OSP Myślenice Górne Przedmieście – 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego o szacunkowej wartości 21.334,61 zł;
3. OSP Myślenice Zarabie – 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup 6 zestawów odzieży ochronnej strażaka o szacunkowej wartości 24.000 zł;
4. OSP w Zawadzie – 4.800 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania o szacunkowej wartości 9.706 zł;
5. OSP w Głogoczowie – 3.200 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. hełmów bojowych i 4 par. butów specjalnych strażackich o szacunkowej wartości 6.400 zł.