Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 16 stycznia 2020

Podpisanie porozumień o udostępnienie gabinetu stomatologicznego

W czwartek 16 stycznia odbyło się podpisanie porozumień dotyczących udostępnienia gabinetu stomatologicznego dla uczniów z terenu Miasta i Gminy Myślenice. Przedmiotem podpisanych umów z lekarzami stomatologii Grażyną Loręcik oraz Krzysztofem Święchem są usługi ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, profilaktyka świadczeń stomatologicznych oraz współpraca lekarza dentysty z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną lub dyrektorem w zakresie edukacji i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

Wizyty w przychodni będą się odbywać na podstawie comiesięcznego harmonogramu wraz z określeniem zakresu świadczeń. Dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia powinny zgłosić się do gabinetu pod opieką osoby dorosłej oddelegowanej przez szkołę. Młodzież powyżej 18. roku życia może zgłaszać się samodzielnie.

Na podstawie porozumień, które zostały zawarte między Gminą Myślenice a stomatologami, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie refundował świadczenia stomatologiczne we wspomnianym zakresie.

Chciałbym bardzo podziękować lekarzom za przystąpienie do tych porozumień i opiekę dentystyczną we wskazanych szkołach. Liczymy, że także inni lekarze zdecydują się przystąpić do świadczenia pomocy dentystycznej na rzecz uczniów w pozostałych placówkach w naszej gminie – powiedział Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Lista szkół objętych świadczeniami stomatologicznymi:

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Myślenicach,
- Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach,
- Szkoła Podstawowa nr 5 w Myślenicach,
- Szkoła Podstawowa nr 6 w Myślenicach,
- Szkoła Podstawowa w Borzęcie,
- Szkoła Podstawowa w Drogini,
- Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Osieczanach,
- Szkoła Podstawowa w Polance,
- Szkoła Podstawowa w Porębie,
- Szkoła Podstawowa w Trzemeśni,
- Szkoła Podstawowa w Zasani.