LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 15 listopada 2023

Podpisanie umów na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bęczarce

Gmina Myślenice zrealizuje kolejną ważną inwestycję, która była długo wyczekiwana przez mieszkańców Bęczarki. W dniu 15 listopada burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka sygnował umowy z wykonawcami robót modernizacyjnych w budynku miejscowej szkoły podstawowej.

- Szkoła Podstawowa w Bęczarce jest kolejną placówką oświatową w Gminie Myślenice, która przejdzie termomodernizację. W ramach wspomnianego zadania zostanie przeprowadzony szereg prac, dzięki którym uczniowie oraz nauczyciele będą mogli w komfortowych warunkach uczyć się i pracować. Inwestycja ta sprawi, że obiekt będzie dostosowany do wymogów energochłonności, a przy tym wzrośnie jego efektywność energetyczna. Na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bęczarce udało nam się pozyskać środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, które pokryją znaczną część szacowanych kosztów  – powiedział burmistrz Miasta i Gminy Myślenice, Jarosław Szlachetka.

Na podstawie umowy zawartej z wykonawcą – firmą FHU BOGMARG z Zakliczyna – w budynku Szkoły Podstawowej w Bęczarce zrealizowana zostanie budowa kotłowni gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania, a także instalacji gazowej, ciepłej wody użytkowej i wymiana armatury w łazience. Koszt wspomnianych prac wyniesie 297 800,00 zł brutto.

Ponadto w budynku zaplanowano wymianę oświetlenia wewnętrznego na oprawy energooszczędne Led i budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy instalacji 9,9 kW. Wykonaniem tych robót zajmie się z kolei firma Skorut Systemy Solarne Sp. z o.o. z Myślenic, a na ten cel przeznaczonych zostanie 49 924,78 zł brutto.

Gmina Myślenice na realizację modernizacji Szkoły Podstawowej w Bęczarce otrzymała dofinansowanie w wysokości 90% zsumowanych kosztów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.