LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 13 stycznia 2021

Ponad 500 osób w Gminie Myślenice skorzysta z programu „Posiłek w szkole i domu”

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka podpisał z Wojewodą Małopolskim Łukaszem Kmitą, działającym w imieniu Skarbu Państwa, umowę na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”. Dofinansowanie na realizację tego programu w 2021 roku wyniesie 110 244 zł.

- To już kolejne rządowe wsparcie dla mieszkańców i uczniów w Gminie Myślenice w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”. Za realizację programu w naszej gminie odpowiadać będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który pomocą w formie gorącego posiłku i zasiłku celowego na żywność planuje objąć 265 dzieci oraz 250 osób dorosłych. Obecnie ze względu na zamknięcie placówek edukacyjnych pomoc realizowana będzie w formie zasiłków celowych na żywość – wyjaśnia Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

Program "Posiłek w szkole i w domu" skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych. Z oferty Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej skorzystać mogło prawie 2,5 tys. samorządów z całego kraju. Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu "Posiłek w szkole i w domu", czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

-11°
6 km/h
1022 hPa
Więcej

Warunki powietrza

Myślenice, ul. H. Jordana:
PM 2.5: 35.6 PM 10: 45.2
Galeria zdjęć
Rozlicz PIT w gminie Myślenice

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

SIP Myślenice