LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 07 kwietnia 2021

Stacja pomiaru jakości powietrza na podglądzie

Łączna liczba stacji pomiarów jakości powietrza w Polsce wynosi ok. 280, w tym ok. 190 stacji prowadzących automatyczne pomiary zanieczyszczeń powietrza, z których dane udostępniane są na bieżąco na portalu „Jakość Powietrza” i w aplikacjach mobilnych GIOŚ. Udostępniamy link i sprawdzamy pomiar...

Oficjalna stacja  pomiarowa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowana w Myślenicach jest urządzeniem firmy ENVEA, która jest światowej klasy, wiodącym producentem systemów monitorowania emisji.

SPRAWDŹ POMIAR>>

Zamontowane urządzenie MP101M służy do automatycznego pomiaru stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym. Wykorzystuje normę ISO 10473. Pracuje w oparciu o zasadę pochłaniania promieniowania Beta. Pobrany pył osadza się na wykonanej z włókien szklanych taśmie filtracyjnej, która przewija się automatycznie pomiędzy źródłem, a licznikiem Gaiger-Muller'a.
Różnica natężenia promieniowania przed i po osadzeniu się pyłu określa masę pyłu zgromadzoną na filtrze. Pył zasysany jest przez pompę próżniową za pośrednictwem połączonej z analizatorem głowicy.
Urządzenie wykorzystuje węgiel aktywny 14C