Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 12 kwietnia 2019

,,Szkoła, która edukuje i walczy z mową nienawiści oraz hejtem”

W ramach kampanii #StopHejt – "Dajmy młodym siłę" w Szkole Podstawowej w Drogini, funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzili edukację, którą ukierunkowano do dzieci i młodzieży.

W ramach oddziaływań profilaktycznych nie tylko informowano lecz wskazywano alternatywę jak ,,walczyć” z hejtem, mową nienawiści. Spotkania z funkcjonariuszami straży miejskiej mają na celu podnoszenie świadomości zwłaszcza młodym ludzi że krzywdzenie i wyrządzanie szkody innym może mieć wymiar nie tylko wirtualny lecz również realny. W ramach różnorodnych działań w ramach kampanii #StopHejt zorganizowano spot filmowy, gdzie przy aktywności młodzieży propagowana jest idea aby zatrzymać ,,falę heju” w przestrzeni publicznej i/lub w świecie wirtualnym – wskazuje koordynator kampanii dr Andrzej Kobiałka.

Program ,,Szkoła, która edukuje i walczy z mową nienawiści oraz hejtem” jest komponentem szeroko zakrojonej akcji profilaktycznej realizowanej przez Straż Miejską, w szkołach na terenie Miasta i Gminy Myślenice.  Wierzymy że to kropla drąży skałę i przez  edukację młodzieży walczymy o czystą przestrzeń wolną od przemocy, hejtu i mowy nienawiści – mówi Komendat Straży Miejskiej Myślenice mgr Tomasz Burkat. Nadmienić muszę że w dniu 07 maja 2019 o godz. 10.00 w sali kinowej organizujemy pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice p. Jarosława Szlachetka debatę dla młodzieży nt. ,,Myślenicki dialog - Razem Przeciw Hejtowi” która ma wzmocnić świadomość młodych ludzi –  dodaje Komendant.