Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

poniedziałek, 10 grudnia 2018

Transmisja z III-ciej Sesji Rady Miejskiej

W poniedziałek 10 grudnia o godzinie 15:00 odbędzie się trzecia Sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Zapraszamy na transmisję na żywo z dzisiejszych obrad.

Transmisja od godziny 15:00 – kliknij tutaj

Porządek obrad III-ciej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  10 grudnia 2018 roku, godz. 15.00

1.  Otwarcie obrad.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Przyjęcie protokołu z II-giej sesji RM.
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Myślenicach.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Myślenicach.
9. Interpelacje i wnioski radnych.
10. Komunikaty.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie.