Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 30 czerwca 2020

Transmisja z XXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach

XXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach odbędzie się  30 czerwca 2020 roku /wtorek/ o godzinie 14.00 wyjątkowo w sali widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, ul. Piłsudskiego 20, co pozwoli na zachowanie względów sanitarnych oraz bezpiecznych odległości. Zapraszamy na transmisję na żywo z obrad radnych.

Transmisja od godziny 14:00 – kliknij tutaj

Porządek obrad XXIV-tej Sesji Rady Miejskiej w Myślenicach na dzień  30 czerwca  2020 roku, godz. 14.00 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Myślenice przez Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetkę.
4. Debata nad Raportem o stanie Gminy Myślenice.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Myślenice za rok 2019.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślenice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
8. P r z e r w a.
9.  Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Myślenice na rok 2020 – Uchwała Nr 158/XXI/2020 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 27 stycznia 2020 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Myślenice dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Myślenicach, ul. Chełm 67.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 123.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia regulaminu korzystania z skateparku w Myślenicach.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z parków miejskich w Myślenicach.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wykazu dróg gminnych przeznaczonych do wymiany za drogi powiatowe znajdujące się na terenie miasta Myślenice.
17.  Informacja na temat złożonych interpelacji przez radnych.
18. Komunikaty.
19. Wolne wnioski.
20. Zakończenie.