LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

wtorek, 20 lutego 2024

„Umiem pływać 2024" - nabór wniosków na zajęcia nauki pływania

Ruszają zapisy do kolejnej edycji projektu pn. „Umiem pływać"! Gmina Myślenice ponownie zorganizuje bezpłatne zajęcia nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych.

Dla kogo są zajęcia:

Zajęcia przeznaczone są dla 270 uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których Gmina Myślenice jest organem prowadzącym. Zajęcia odbywać się będą w okresie marca do czerwca 2024 r. w grupach 15 osobowych.

Koszt:

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny. Projekt sfinansowany jest ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Gminy Myślenice.

Terminy zajęć i miejsca zbiórki:

Każdy uczestnik będzie miał możliwość udziału w 20 godzinach zajęć (zajęcia raz w tygodniu, 2 x 45 min. w wodzie).

Gdzie i kto prowadzi:

Zajęcia prowadzone będą na Krytej Pływalni Aquarius w Myślenicach przez doświadczonych i wykwalifikowanych instruktorów.

Jak dojechać:

Zapewniamy bezpłatny przejazd autokarem na basen i powrót do szkoły, opiekę w czasie przejazdu i podczas zajęć zapewniać będą nauczyciele.

  Zasady rekrutacji:

  • w okresie od 20.02.2024 r. do 28.02.2024 r. należy złożyć wypełnioną i podpisaną Deklarację udziału w projekcie „Umiem pływać”, następnie złożyć w sekretariacie szkoły do której uczeń uczęszcza. Należy wypełnić wszystkie pola Deklaracji oraz podpisać wszystkie oświadczenia zawarte w ww. wniosku – zał 2, 3, i 4.
  • Rodzic zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Umiem pływać”, w tym w szczególności z zasadami uczestnictwa w programie.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach Programu Powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać”

Załączniki: