LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 05 lipca 2024

Utrudnienia w ruchu: Zamknięty przejazd przez drogę w Łękach w dniach 8-9 lipca!

Wykonawca inwestycji polegającej na modernizacji drogi gminnej w Łękach w stronę Kornatki informuję iż w dniach 8 lipca (poniedziałek) i 9 lipca (wtorek) od godz. 7.30 do godz. 16.00 odcinek drogi gminnej nr 540270K od km 0+000 do km 0+450 połączony z drogą powiatową w Łękach ze względu na prace bitumiczne będzie zamknięty. Proszę stosować się do znaków tymczasowej organizacji ruchu oraz wskazówek osób kierujących ruchem.

Za utrudnienia przepraszamy.

 


Przebudowa drogi gminnej nr 540270K w km od 0+000 do km 0+426,50 w miejscowości Łęki, Gmina Myślenice

W ramach prowadzonej inwestycji zostanie wykonanych szereg prac, w zakres których wchodzą: wyznaczenie układu geometrycznego projektowanej drogi, roboty ziemne: korytowanie, profilowanie pod warstwy konstrukcyjne, budowa nasypów, wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, warstwy mrozoochronnej, warstwy podbudowy zasadniczej, nawierzchni bitumicznej, ułożenie obrzeży i krawężników betonowych, budowę chodnika, odwodnienia oraz wymianie uszkodzonych elementów odwodnienia, przebudowę zjazdów, budowę kanału technologicznego, oświetlenia dedykowanego przejścia dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego, utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego, roboty wykończeniowe – obsianie ziemią urodzajną powierzchni zielonych, wykonanie elementów BRD oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowo Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic. Koszt inwestycji opiewa na 1 890 010,21 zł, a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 70% kwoty czyli ponad 1,3 mln zł. Zadanie ma zostać wykonane do grudnia 2024 r.