Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

środa, 11 września 2019

Współpraca na rzecz miast z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju

Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka uczestniczył w seminarium organizowanym przez Związek Miast Polskich oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, dotyczącego opracowania wspólnej idei poprawy jakości życia mieszkańców małych i średnich miast poprzez realizację programu „Rozwój Lokalny”.

- Program „Rozwój Lokalny” to praktyczny wyraz realizacji działań rządu z zakresu polityki miejskiej - stanowi on istotny element jednego z kluczowych projektów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czyli tzw. Pakietu dla Miast Średnich – podkreślała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister Inwestycji i Rozwoju.

Program jest dedykowany małym i średnim miastom z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju. Jego budżet wynosi 117,6 miliona euro. Będzie on wdrażany przy współpracy kilku podmiotów – oprócz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, OECD i ZMP w jego realizację angażuje się Norweski Związek Władz Regionalnych i Lokalnych, a także Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Realizacja „Rozwoju Lokalnego” została zaplanowana dwustopniowo. W drodze konkursu zostanie wybranych około 50 miast, którym zostanie zapewnione szerokie wsparcie doradcze przy wypracowywaniu wizji rozwojowych. Następnie wybranych zostanie około 15 miast, które otrzymają środki finansowe na wdrożenie zintegrowanych projektów rozwojowych o wartości od 3 do 10 mln euro każdy.

- Program już jest uruchomiony. Od 3 miesięcy prowadzony jest przez Związek Miast Polskich program przygotowawczy dla doradców zewnętrznych, a Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju jest w trakcie oceny zarysów projektów złożonych w pierwszym etapie programu. Naszym celem jest wzrost jakości życia mieszkańców miast objętych programem, które staną się dobrymi przykładami do wykorzystania przez inne ośrodki miejskie – zapewniała wiceminister.

Przedmiotem spotkania było uruchomienie przez OECD działań, które usprawnią funkcjonowanie samorządowej administracji lokalnej. OECD opracuje raport diagnostyczno-analityczny wraz z rekomendacjami w obszarach podnoszenia kompetencji kadr, usprawnień organizacyjnych i poprawy współpracy międzyinstytucjonalnej oraz z mieszkańcami danego obszaru. Uruchomione zostanie także narzędzie samooceny poziomu rozwoju instytucjonalnego dostępne dla wszystkich jednostek samorządu lokalnego w Polsce. Prace będą prowadzone w oparciu o bogate zaplecze porównawcze i analityczne OECD, ale także z wykorzystaniem bezpośrednich konsultacji z przedstawicielami miast, wywiadów pogłębionych i badań ankietowych.

Dzięki tym działaniom adekwatne rozwiązania będą rozpowszechniane wśród wszystkich samorządów i pozwolą na usprawnienie pracy administracji lokalnej, a co za tym idzie – lepszy rozwój miast małych i średnich.