Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

czwartek, 14 marca 2019

Współpracujemy razem - warsztaty przeciwko hejtowi i mowie nienawiści

W sali konferencyjnej Muzeum Niepodległości odbyły się warsztaty pn. „Współpracujmy razem” dla kadry kierowniczej i pedagogów gminnych szkół podstawowych. Tematem wiodącym było poszerzenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie problematyki cyberprzemocy, hejtu i nienawiści, cyberbullyingu, agresji internetowej oraz przeciwdziałania im. Szkolenie prowadzone było głównie w formie ćwiczeń/warsztatów w czasie których uczestnicy nabywali umiejętności poprzez aktywne ćwiczenia zachowań oraz udział w dyskusji wpisującej się w realizacje gminnego programu „Dajmy Młodym Siłę”. 

Prowadząca warsztaty Pani Joanna Kaczmarczyk  zastosowała model coachingu, który jak potwierdzają z zadowoleniem uczestnicy sprawdził się w procesie doskonalenia zawodowego i ułatwił zbudowanie relacji rozwojowych. Pani Joanna na co dzień jest Specjalistą  ds. Przeciwdziałania Przemocy, komunikacji, współpracy w zespołach, rozwiązywania, konfliktów, odkrywania potencjału pracownika oraz naturalnych predyspozycji. Prowadzi coachingi grupowe i zespołowe i posiada doświadczenie w pracy z ofiarami przemocy domowej, pracy z zakładach zamkniętych z osadzonymi. 

Kolejnym etapem w realizacji naszego programu przeciwdziałania hejtowi, będzie zaproszenie do  dyskusji naszą młodzież. W maju chcemy zorganizować debatę, dyskusję moderowaną z udziałem młodzieży i ekspertów. Zależy nam aby nasi uczniowie nabywali umiejętności kontrolowania impulsów i radzenia sobie ze złymi emocjami w ramach istnienia w sieci i poza nią. Dziękujemy za aktywny udział uczestnikom warsztatów, za dzielenie się doświadczeniami liczymy, że uda się wypracować coraz to skuteczniejsze metody  tworzenia  innowacyjnych i kreatywnych zajęć dla dzieci i młodzieży wspomagających proces edukacyjny i profilaktyczny przeciw negatywnym zachowaniom. – informuje Renata Marzec Naczelnik Wydziału Edukacji 

Udział w warsztatach był wspaniałą okazją na pełniejsze wykorzystanie zasobów jakimi są wiedza i kompetencje doświadczonej już kadry kierowniczej i pedagogów naszych gminnych placówek oświatowych. Chcemy wspólnie tworzyć społeczną koalicję, która będzie inicjować działania zwiększające świadomość i wrażliwość: dzieci, młodzieży, rodziców, opiekunów w zakresie zapobiegania oraz reagowania na zagrożenia  hejtu, mowy nienawiści i przestępstw godzących w: wolność, cześć, wizerunek oraz dobre imię.  podsumowuje  - Tomasz Burkat Komendant Straży Miejskiej