Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Aktualności

piątek, 17 stycznia 2020

Zielone światło na realizację inwestycji w Krzyszkowicach

W czwartek 16 stycznia w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie odbyło się spotkanie, którego inicjatorem był burmistrz Myślenic oraz GDDKiA w sprawie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania w Krzyszkowicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele komitetu protestacyjnego „Wyjdźmy na pasy. Chcemy bezpiecznie żyć!” oraz przedstawiciele Miasta i Gminy Myślenice oraz Powiatu Myślenickiego.

Na samym początku dyrektor krakowskiego oddziału Tomasz Pałasiński poinformował o działaniach jakie zostały podjęte w sprawie przedmiotowej inwestycji.

Do tej pory wykonaliśmy analizę techniczną. Na jej podstawie dokonaliśmy wstępnej wyceny, która jest złożona w Warszawie. W tym roku mamy w planach zrobienie badań geologicznych i zlecenie decyzji środowiskowej, jeśli oczywiście będzie potrzebna. Następnie w latach 2022-2023 przewidujemy przystąpienie do prac budowlanych. Na ten moment Plan Inwestycyjny jest w uzgodnieniach w centrali w Warszawie i powinien być zatwierdzony w najbliższym czasie – powiedział dyrektor Tomasz Pałasiński.

Zdaniem dyrektora w przeciągu najbliższych miesięcy plan inwestycyjny powinien zostać zatwierdzony przez centralę i Ministerstwo Infrastruktury. W pierwszym półroczu 2021 roku powinien być ogłoszony przetarg, a zakończenie prac powinno nastąpić na koniec 2023 roku lub w pierwszej połowie 2024 roku. Całość inwestycji będzie kosztować 30 mln zł.

W trakcie roku dzięki zaangażowaniu mojemu oraz radnych z Krzyszkowic opracowany został w GDDKiA Program Inwestycyjny, a więc kluczowy dokument dla tej inwestycji, który następnie został przesłany do centrali w Warszawie. Chciałbym podkreślić, iż dobro i bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy jest dla mnie sprawą priorytetową. Tylko w 2019 roku odbyłem co najmniej pięć spotkań z kierownictwem resortu w sprawie m.in. poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na „Zakopiance”, w tym przy skrzyżowaniu w Krzyszkowicach – przekazał Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice.

W czasie spotkania burmistrz przypomniał o historii tej inwestycji oraz wyraził nadzieję dotyczącą porozumienia i niezaprzepaszczenia tego co już udało się wypracować w sprawie realizacji wszystkich potrzebnych inwestycji na odcinku Myślenice – Głogoczów.

Pomimo przedstawienia przez dyrektora GDDKiA w Krakowie „mapy drogowej” realizacji, mieszkańcy obecni na spotkaniu poinformowali o kontynuacji zamiaru protestu na „Zakopiance”.

Uważam, że skoro dyrektor GDDKiA osobiście w obecności mediów, władz samorządowych, radnych i mieszkańców mówi, że zadanie zostanie zrealizowane tylko potrzeba kilku tygodni na ostateczną akceptację centrali, a jednocześnie prosi o wyrozumiałość i przestrzega, że w obecnym stanie kiedy jesteśmy na finiszu procesu decyzyjnego to ta blokada zdaniem dyrektora może tylko zaszkodzić i opóźnić realizację tego zadania. Więc może powinno się poważnie rozważyć zmianę formy lub zawieszenie protestu do końca marca, bo o takim ostatecznym terminie mówił dyrektor i dać możliwość działania, a przede wszystkim zrealizowania tych zapowiedzi – skomentował Robert Pitala, radny powiatowy.

W czasie spotkania radny miejski Andrzej Grzybek dodatkowo zwrócił uwagę na potrzebę umieszczenia dodatkowego oznaczenia, które spowodowałoby zwiększenie bezpieczeństwa w tym miejscu, a radny powiatowy Robert Pitala na konieczność rozwiązania problemu z betonowymi zaporami ustawionymi na pasie w stronę Krakowa.