Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Polityka Prywatności

Prawa autorskie

Użytkownikom serwisu Urzędu Miasta i Gminy Myślenice zezwala się na kopiowanie oraz wykorzystanie tekstów publikowanych w serwisie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, z zaznaczeniem źródła ich pochodzenia. Zezwolenie nie dotyczy elementów zastrzeżonych, w tym zastrzeżonych elementów graficznych, zdjęć oraz tekstów publikowanych pierwotnie w innych źródłach. Żadne elementy nie mogą być modyfikowane w jakikolwiek sposób bez zgody Wydziału Strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz. 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wydział strategii, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice zastrzega sobie prawo do wprowadzania pewnych modyfikacji w polityce praw autorskich. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione, a zmieniona wersja będzie publikowana z nową datą.