Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 
Obszar w mieście Myślenice: Plebańska Góra
część graficzna 2002

część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego obszaru Plebańska Góra
część graficzna 2014
część opisowa 2014

Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011


Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wykładany do publicznego wglądu. 
Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  dla obszaru  w mieście Myślenice pn. „Śródmieście – Bukówka”  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zawierającego się pomiędzy ulicami:
-3-Maja,
-Kniaziewicza,
-Dąbrowskiego,
-granicą działek prywatnych i częściowo linią pasa drogowego projektowanego łącznika wschodniego „Obejścia zachodniego”.
-drogą krajową nr 7 „Zakopianką”,
-granicą miasta z wsią Jawornik.
Ponownemu wyłożeniu w dniach od 25.06.2018 r. do 16.07.2018 r. podlega projekt uchwały w zakresie dokonanych zmian oraz rysunek planu w zakresie obszarów określonych linią przerywaną koloru czarnego na załączniku graficznym zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice, oraz w BIP.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w zakresie ponownego wyłożenia zostanie przeprowadzona w dniu 04.07.2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 12. 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1. Ustalenia planu

2. Rysunek planu

Prognoza oddziaływania na środowisko

1. Tekst prognozy

2. Rysunek prognozy