Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011
 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu


II wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożenie odbywa się w dniach od 24.07 2019r. do 13.08.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Projekt planu wraz z prognozą będzie udostępniony na stronie internetowej: www.myslenice.pl

Przedmiotem ponownego wyłożenia są:

1. Ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;

2. Części rysunku projektu planu, oznaczone granicami na ponownie wyłożonym rysunku planu, które obejmują tereny zmian wprowadzonych do rysunku projektu w wyniku rozstrzygnięcia Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 3 czerwca 2019r. i jego zmiany z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu w procedurze pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu.

3. Skorygowana w zakresie wprowadzonych zmian Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w planu obejmująca część tekstową i graficzną.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 06.08.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice, początek o godz. 10.00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.08.2019r.

Tekst planu
Rysunek planu

do pobrania (pdf)
do pobrania (jpg w zip)
Tekst prognozy
Rysunek prognozy

do pobrania (pdf)
do pobrania (jpg w zip)