Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Plany zagospodarowania przestrzennego
 Łęki - część graficzna
Łęki - część opisowa
Bulina - część graficzna
Bulina - część opisowa
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łęki


Obszar dla osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego w Myślenicach
część graficzna 2002
część opisowa 2002
Przedmiotowy plan wymienia w części Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego osiedla Sobieskiego - Dąbrowskiego
część graficzna 2011
część opisowa 2011

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wykładane do publicznego wglądu


dla obszaru wsi Osieczany w jej granicach administracyjnych
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

W dniach od 03.04.2019r. do 30.04.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania. Projekt planu wraz z prognozą będzie udostępniony na stronie internetowej: www.myslenice.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 24.04.2019r. w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice,
początek o godz. 10.00

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2019r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi można wnosić:

- na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9) w godzinach urzędowania.
- drogą pocztową na adres: w Urząd Miasta i Gminy Myślenice (32–400 Myślenice; Rynek 8/9)

  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rysunek planu

- Ustalenia planu

- Rysunek prognozy

- Ustalenia prognozy

UA-138573053-1