Pokaż
menu
boczne
LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.


Komisje Rady
 


KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW

1. BISZTYGA Czesław
2. CACHEL Jerzy - Przewodniczący komisji
3. CICHOŃ Stanisław
4. DĄBROWSKI Kazimierz
5. GÓRKA Maciej - Z-ca Przewodniczącego komisji
6. LEJDA-KUKLEWICZ Eleonora
7. PITALA Robert
8. PODMOKŁY Bogusław
9. SIKORA Piotr
10. STYCZEŃ Adam
11. TOPA Stanisław
12. WÓJTOWICZ Tomasz


KOMISJA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ARCHITEKTURY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. DĄBROWSKI Jacek
2. DĄBROWSKI Kazimierz - Przewodniczący komisji
3. FITA Mirosław
4. GÓRKA Maciej
5. KOWAL Aleksander
6. KUTRZEBA Izabela
7. OSTROWSKI Kamil
8. SUDER Mateusz
9. TOPA Stanisław
10. WĘGRZYN Agnieszka - Z-ca Przewodniczącego komisji


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

1. BŁACHUT Józef
2. CACHEL Jerzy
3. DĄBROWSKI Jacek
4. LEJDA-KUKLEWICZ Eleonora
5. OSTROWSKI Kamil - Z-ca Przewodniczącego komisji
6. PODMOKŁY Bogusław - Przewodniczący komisji
7. STYCZEŃ Adam
8. SZCZOTKOWSKI Wacław
9. WĘGRZYN Agnieszka


KOMISJA REWIZYJNA

1. BISZTYGA Czesław - Przewodniczący komisji
2. BŁACHUT Józef - Z-ca Przewodniczącego komisji
3. PITALA Robert

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Październiku 2018 roku

03.10.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
08.10.2018 r. - LIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiacu Wrześniu 2018 roku

03.09.2018 r. Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
04.09.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
05.09.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
06.09.2018 r. - LII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiacu Czerwcu 2018 roku

18.06.2018 r. Komisja  Edukacji,  Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
19.06.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
19.06.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 16.00, sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
20.06.2018 r. - L-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Maju 2018 roku

28.05.2018 r.- Komisja  Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
29.05.2018 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
29.05.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
30.05.2018 r. - XLIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu Kwietniu 2018 roku

17.04.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
18.04.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
19.04.2018 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
20.04.2018 r. - XLVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu MARCU 2018 roku

19.03.2018 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice
20.03.2018 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice
21.03.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
22.03.2018 r. - XLVI-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu MARCU 2018 roku

02.03.2018 r. - XLV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice

Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu STYCZNIU 2018 roku

19.01.2018 r. - Komisja Budżetu i Finansów  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.
22.01.2018 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice.
23.01.2018 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
24.01.2018 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. 
26.01.2018 r. - XLIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu GRUDNIU 2017 roku

11.12.2017 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
12.12.2017 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
13.12.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
15.12.2017 r. - XLII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślencie
29.12.2017 r. - XLIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu LISTOPADZIE 2017 roku

20.11.2017 r.- Komisja  Edukacji,  Kultury   i  Sportu  Rady Miejskiej w Myślenicach,  godz. 15.00,  sala obrad  Urzędu  Miasta i  Gminy Myślenice,
21.11.2017 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach, godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
22.11.2017 r. - Komisja    Budżetu   i  Finansów  Rady      Miejskiej    w  Myślenicach,  godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i   Gminy Myślenice. 
23.11.2017 r. - XLI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu PAŹDZIERNIKU 2017 roku

-25.10.2017 r.-  Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 14:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 30.10.2017 r. - XL-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu WRZEŚNIU 2017 roku

- 11.09.2017 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 12.09.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 13.09.2017 r. – Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
- 14.09.2017 r. – XXXIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Materiały na sesje należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej do 6 września 2017 roku do godziny 12.00.


Terminy  posiedzeń Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach  oraz Sesji w miesiącu  czerwcu  2017 roku

09.06.2017 r. – Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w Myślenicach – godz. 13.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
12.06.2017 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
13.06.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach – godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
14.06.2017 r. – XXXVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala  obrad Urzędu Miasta  i Gminy  Myślenice. 
--------------------------------------------------------------------------------------

28.06.2017 r. – Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w Myślenicach – godz. 15.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
30.06.2017 r. – XXXVIII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala  obrad Urzędu Miasta   i Gminy  Myślenice. 


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu kwietniu 2017 roku

27.04.2017 r. – Komisja  Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska  i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w Myślenicach – godz. 14.00,  sala  obrad  Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,
28.04.2017 r. – XXXV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad Urzędu Miasta i  Gminy  Myślenice. 
Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu marcu 2017 roku

27.03.2017 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
28.03.2017 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
29.03.2017 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
31.03.2017 r. - XXXIV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy  posiedzeń Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji  w miesiącu  marcu  2017 roku

06.03.2017 r.-  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
09.03.2017 r. - XXXIII-cia Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu lutym 2017 roku

22.02.2017 r.- Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach godz. 13.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
23.02.2017 r. Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach  godz. 14.30, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
27.02.2017 r. Komisja Edukacji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
28.02.2017 r. XXXII-ga Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach oraz Sesji w miesiącu styczniu 2017 roku

23.01.2017 r.- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
24.01.2017 r. Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach godz. 16.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice
25.01.2017 r. XXXI-sza Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00, sala obrad Urzędu Miasta i Gminy Myślenice


Terminy posiedzeń komisji Stałych Rady Miejskiej w Myślenicach przed uchwaleniem budżetu Gminy Myślenice na 2017 rok

20.12.2016 r.- Komisja Budżetu i Finansów  Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15.00, sala obrad UMiG Myślenice / Pierwsze  czytanie  projektu budżetu Gminy Myślenice na 2017 rok./
27.12.2016 r.- Komisja Edukacji,  Kultury i Sportu  Rady Miejskiej  w Myślenicach  - godz. 15.00, sala obrad UMiG Myślenice
28.12.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa  Rady   Miejskiej   w   Myślenicach  godz. 15.00,  sala  obrad  UMiG Myślenice
29.12.2016 r.- Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach  - godz. 15.00, sala obrad UMiG Myślenice / Drugie  czytanie  projektu budżetu Gminy Myślenice na 2017 rok./
30.12.2016 r. -XXX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 9.00, sala obrad UMiG Myślenice


POSIEDZENIA KOMISJI: grudzień 2016

Posiedzenia Stałych  Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
13.12.2016 r. -  Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15.00, sala obrad UMiG
15.12.2016 r. - XXIX-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15.00,  sala obrad UMiG


POSIEDZENIA KOMISJI: listopad 2016

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
21.11.2016 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w  Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad UMiG
22.11.2016 r. - Komisja Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 15:00, sala obrad UMiG
24.11.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Myślenicach - godz. 13:00, sala obrad UMiG
25.11.2016 r. - XXVIII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15, sala obrad UMiG


POSIEDZENIA KOMISJI: październik 2016

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
20.10.2016 r. - Komisja Budżetu i Finansów RM  - godz. 15:00, sala obrad UMiG
21.10.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury,  Ochrony Środowiska i  Rolnictwa  RM - godz. 13:00,  sala  obrad  UMiG
24.10.2016 r. - Komisja Edukacji Kultury i Sportu RM - godz. 15:00, sala obrad UMiG
25.10.2016 r. - XXVII-ma Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 15:00, sala obrad UMiG


POSIEDZENIA KOMISJI:  wrzesień 2016

Posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Myślenicach
12.09.2016 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu RM - godz. 15.00, sala obrad UMiG
13.09.2016 r. - Komisja Budżetu i Finansów RM - godz. 15.00,sala obrad UMiG
14.09.2016 r. - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Architektury, Ochrony Środowiska i Rolnictwa RM - godz. 12.00, sala obrad UMiG
15.09.2016 r. - XXV-ta Sesja Rady Miejskiej w Myślenicach, godz. 14.00, sala obrad UMiG
26.09.2016 r. - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu RM - godz. 15.00, sala obrad UMiG