LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Ochrona Środowiska
Odbiór odpadów 

Aktualne informacje na temat odbioru odpadów w Gminie Myślenice (stawki opłat, aktualny harmonogram wywozu odpadów, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Myślenice).

 Ochrona powietrza

Aktualny stan powietrza w  Gminie Myślenice oraz w  Województwie Małopolskim. Można tutaj znaleźć także porady na temat termomodernizacji budynków czy też najnowszej uchwały antysmogowej.