LOKALIZACJA: Małopolska. Powiat Myślenicki.

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń - MSĆ


Wejdź na stronęStrona internetowa projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń


Myślenice, 10 lipca 2020 r.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Dyrektor Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń przedstawia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Szkół Współpracujących w projekcie Myślenicka Szkoła Ćwiczeń. Zachęcamy do udziału w projekcie w okresie od 1 lica 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Ewa Leśniak

Dyrektor Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń


AKTUALNOŚCI
Porozumienia Szkół Współpracujących podpisane!

14 lipca 2020 r. zostały podpisane ostatnie porozumienia Szkół Współpracujących w realizacji projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Porozumienia o współpracy ze Szkołą Wiodącą- Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach- podpisali dyrektorzy następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 i 3 w Myślenicach, Szkoła Podstawowa w Polance, Jaworniku, Krzyszkowicach, Zespoły Placówek Oświatowych w Głogoczowie i Drogini oraz Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Myślenicach. Życzymy owocnej współpracy!

Strona internetowa projektu Myślenicka Szkoła Ćwiczeń